การตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ Food Safety และการวิเคราะห์สาเหตุ NC (CAR) อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Safety Internal Audit)

รหัสหลักสูตร: 65847

จำนวนคนดู 2085 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ Food Safety และการวิเคราะห์สาเหตุ NC (CAR) อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Safety Internal Audit)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การตรวจติดตามภายใน เป็นการทวนสอบ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน Food Safetyเพื่อทบทวนการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินการ ตามมาตรฐาน Food Safetyเพื่อทบทวน ตรวจสอบ ทุกกิจกรรม ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เอกสารที่จัดทำไว้รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องนำมาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง การตรวจติดตามภายใน เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการทบทวน หาประเด็นความไม่สอดคล้องในกิจกรรมต่างๆ ตามข้อกำหนด Food Safetyโดยบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุง ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานตรวจรับรอง ลูกค้า หรือ หน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์

         หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน Food Safetyและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นหลักสูตรที่แนะนำเทคนิคอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตร 2 วันนี้ ได้มีการอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ในแต่ละประเด็นเชิงลึก โดยมีกิจกรรม Work Shop เพื่อให้องค์กรสามารถนำความรู้ความเข้าใจ เพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายในระบบบริหาร ความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์กรรวมทั้งได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง เพื่อให้นำไปแก้ปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำการตรวจติดตามภายใน และวิเคราะห์รากของปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างถูกต้อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา


รายละเอียดการอบรม วันที่ 1

 • หลักการของข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
 • วิธีการ และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
 • เทคนิคการบันทึกหลักฐาน จากการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
 • Work Shop
 • ตอบข้อซักถาม

      

รายละเอียดการอบรม วันที่ 2

 • ทฤษฏีก้างปลาในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
 •  เทคนิคการใช้ก้างปลา
 •  Work Shop
 •  เทคนิคการตอบ CAR
 •  Work Shop PDCA
 •  สรุปการฝึกอบรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กร
 • ผู้จัดการ และระดับหัวหน้างานที่มีการวางแผนในการนำระบบ Food Safety มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ Food Safety
 • ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่ที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ Food Safety และการวิเคราะห์สาเหตุ NC (CAR) อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Safety Internal Audit)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Food Safety, NC (CAR)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด