หลักสูตร ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

รหัสหลักสูตร: 67246

จำนวนคนดู 470 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการก็มีส่วนสำคัญวนการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior) การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

      หลักสูตรอบรมด้านพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการเน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 หรือเทคโนโลยีที่มีกี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน

2.เพื่อนำหลักคิดเชิงบวกการสร้างความสัมพันธ์การบริหารเวลาและทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)

   •  ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน

   •  สำรวจตนเองเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

   •  กรณีศึกษาสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อมร่วมงาน (Effective Communication)

   •  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

   •  ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

   •  หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

   •  Workshop เทคนิคการสื่อสารในสถานการณต่าง ๆ

บทที่ 3 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)

   •  การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน

   •  เทคนิคของนักบริหารเวลา

   •  Workshop การสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา

บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน

   •  การคิดอย่างเป็นระบบ

   •  การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   •  Workshop การเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน


ลักษณะการเรียนรู้

   •  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

   •  การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

•  พนักงานฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้ที่สนใจ รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของการสอน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติ, Effective Communication, Effective Time Management, ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต