การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

รหัสหลักสูตร: 66303

จำนวนคนดู 2059 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การทำงานร่วมกันภายในองค์กร หากกระบวนการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเกิดความผิดพลาดและส่งผลให้วัตถุประสงค์คาดเคลื่อน อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในทีม และอาจส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงานได้ ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน และทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับลูกน้อง เพื่อลดข้อผิดพลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน  

หลักสูตร การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม มุ้งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการลดความขัดแย้ง ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองการทำงานในอดีตให้มีความเป็นปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและเทคนิคในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลดความขัดแย้ง ทักษะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
   2. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานเชิงรุก เทคนิคการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้อบรมแรงจูงใจ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีม
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกค์และปรับใช้ในการทำงานได้จริง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกัน
   2. ปรับ Mindset ด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
   3. ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารกับการส่งสาร
   4. หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รู้-เข้า-เรียน-สร้าง
   5. เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้การสื่อสารด้วยหลัก 2Con
   6. ส่วนผสมสำคัญที่ใช้ในการทุกการสื่อสาร
   7. เรียนรู้การทำงานในยุค VUCA
   8. 5 เทคนิคการทำงานแบบเชิงรุกกับยุค VUCA
   9. เรียนรู้  Growth Mindset กับ Fixed Mindset
   10. หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในทีม
   11. 5 เทคนิคการทำงานร่วมกันภายในทีม
   12. การตั้งเป้าหมายเชิงรุกภายในทีม
   13. สร้างความตระหนักการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
   14. สรุป / ถาม-ตอบ
Workshop1 : Change Your Mind
Workshop2 : Communication Skills
Workshop3 : Importance of Work
Workshop4 : Break the wall
Workshop5 : Mr.Team Work
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -  การบรรยาย  40%
   -  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   -  กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-    บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด