การควบคุมคุณภาพ การผลิตของเสียเป็น “o” ด้วยเทคนิคเลข8 Infinite Loop เชิงปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 66545

จำนวนคนดู 1062 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การควบคุมคุณภาพ การผลิตของเสียเป็น  “o” ด้วยเทคนิคเลข8 Infinite Loop เชิงปฏิบัติ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     คุณภาพสูงสุด ของการผลิต คือ เป้าหมายของเสีย เป็น ศูนย์ หรือ Zero Defect เทคนิคเลข 8(infinite Loop)เป็นทั้งการวิเคราะห์ รักษา และพัฒนา เพื่อควบคุมสภาวะที่จะทำให้เกิดของเสีย และการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการผลิต เครื่องจักร  และคุณภาพ สร้างเป็น QA Matrix  และQM Matrix
     การสัมมนานี้ เน้นประสบการณ์จากที่ได้วางระบบคุณภาพให้กับ บริษัทชั้นนำหลายแห่ง พร้อมตัวอย่างเชิงปฏิบัติ  จากงานจริงที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
สิ่งที่จะได้รับ
   1.  แนวคิด วิธีการ การพัฒนาระบบบำรุงรักษาคุณภาพ
   2.  ความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคนิคเลข 8 (Infinite Loop)
   3.  ความรู้ ความเข้าใจ การสร้าง QA Matrix และ QM Matrix


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา เวลา 09.00 - 16.30 น.
   1.  แนวคิด ลักษณะและจุดประสงค์ของการบำรุงรักษาคุณภาพ (QM:Quality Maintenance)
   2.  การผลิตของเสีย เป็น ศูนย์ “0” ด้วยเทคนิคเลข 8 (Infinite Loop)
   3.  หัวข้อเป้าหมายความสำเร็จ มีอะไรบ้าง (KPI Quality Maintenance)
   4.  ขั้นตอนดำเนินการ 7 ขั้นตอน
   5.  วงกลมบำรุงรักษาคุณภาพ (Maintenance Loop) ขั้นตอน 0,1,2,6 และ7
            -  ขั้นตอน 0  จำลองการผลิต ภาคปฏิบัติ
            -  ขั้นตอน1: กำหนดเงื่อนไขของ ของเสีย (Defect) และการสร้างความสัมพันธ์ QA Defect Matrix ระหว่างการผลิต เครื่องจักร คุณภาพ เพื่อหา QA Machine
            -  ขั้นตอน2:ตรวจสอบและฟื้นฟู 4M ให้ได้มาตรฐาน
            -  ขั้นตอน 6:ปรับปรุง แก้ไขการทำงาน แบบฝันแปร (Variable) กึ่งฝันแปร( Semi-Variable )และแบบ คงที่ ( Fix )
            -  ขั้นตอน 7: รักษาสภาวะที่ไม่ทำให้เกิด ของเสีย (Defect) กำหนด จุด ตำแหน่ง ที่ต้องควบคุมให้อยู่ในมาตรฐาน (Q-Component)
   6.  วงกลมปรับปรุง พัฒนา(Improvement Loop) ขั้นตอน 3 , 4  , และ5
            -  ขั้นตอน 3: วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิด ของเสีย (Defect) ด้วยเทคนิค เครื่องมือ เช่น
                     • Why-Why Analysis
                     • PM Analysis
   7.  ขั้นตอน 4 : กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย(Defect)
   8.  ขั้นตอน5:สร้างมาตรฐาน และ QM Matrix
   9.  ถาม ตอบ
   10.  Workshop

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  ผู้จัดการฝ่าย ประกันคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต
2.  ฝ่ายสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบงาน
3.  วิศวกร.หัวหน้า ช่างเทคนิค พนักงานระดับผู้นำ (Leader)

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การควบคุมคุณภาพ การผลิตของเสียเป็น “o” ด้วยเทคนิคเลข8 Infinite Loop เชิงปฏิบัติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การควบคุมคุณภาพ การผลิตของเสียเป็น “o”, เทคนิคเลข8 Infinite Loop เชิงปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด