Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

รหัสหลักสูตร: 66592

จำนวนคนดู 1347 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
    ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทว่าองค์กรยังต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นองค์กรต้องปฏิบัติตามหลักของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายจะส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียค่าปรับและยังมีโทษทางอาญาอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทของนายจ้าง และลูกจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และหลักการสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2562 ที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้องค์กรดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และยังป้องกันองค์กรไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของนายจ้าง-ลูกจ้าง
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการและประเด็นสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2562
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     -  การบรรยาย 40%
     -  กรณีศึกษา 20%
     -  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 40%
รายละเอียดการดำเนิน
     -  ( 2 ชั่วโมง )

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
            •  บทบาทนายจ้างและลูกจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
            •  กรณีไม่คืนเงินหลักประกันและกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
            •  กรณีการบอกเลิกสัญญาจ้าง
            •  สิทธิการลาเพื่อกิจธุระจําเป็น และสิทธิการลาเพื่อคลอดบุตร
            •  การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาประเภทต่างๆ และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
            •  กรณีหยุดกิจการบางส่วน หรือชั่วคราว หรือทั้งหมด และการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง
            •  กรณีย้ายสถานประกอบกิจการไปแห่งใหม่
            •  การประกาศ กําหนดเวลาการทํางานในแต่ละวัน
            •  กรณีศึกษา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
Workshop1 : เทคนิคการคำนวณค่าชดเชยต่าง ๆ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-  ผู้ที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562, Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่, พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด