Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

รหัสหลักสูตร: 66592

จำนวนคนดู 491 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
รอบที่

1

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 109 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 109 วัน


รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 282 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 282 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
    ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทว่าองค์กรยังต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นองค์กรต้องปฏิบัติตามหลักของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายจะส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียค่าปรับและยังมีโทษทางอาญาอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทของนายจ้าง และลูกจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และหลักการสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2562 ที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้องค์กรดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และยังป้องกันองค์กรไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของนายจ้าง-ลูกจ้าง
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการและประเด็นสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2562
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     -  การบรรยาย 40%
     -  กรณีศึกษา 20%
     -  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 40%
รายละเอียดการดำเนิน
     -  ( 2 ชั่วโมง )

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
            •  บทบาทนายจ้างและลูกจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
            •  กรณีไม่คืนเงินหลักประกันและกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
            •  กรณีการบอกเลิกสัญญาจ้าง
            •  สิทธิการลาเพื่อกิจธุระจําเป็น และสิทธิการลาเพื่อคลอดบุตร
            •  การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาประเภทต่างๆ และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
            •  กรณีหยุดกิจการบางส่วน หรือชั่วคราว หรือทั้งหมด และการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง
            •  กรณีย้ายสถานประกอบกิจการไปแห่งใหม่
            •  การประกาศ กําหนดเวลาการทํางานในแต่ละวัน
            •  กรณีศึกษา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
Workshop1 : เทคนิคการคำนวณค่าชดเชยต่าง ๆ

วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-  ผู้ที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562, Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่, พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing...

ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา