สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ (The Successful Professional Selling Skills)

รหัสหลักสูตร: 66616

จำนวนคนดู 961 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ (The Successful Professional Selling Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     โลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นยุคของโอกาส เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เมื่อพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไป การขายก็ควรจะมีการพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย และเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ถ้าองค์กรใดมีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ รวมถึงมีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และมีหลักในการใช้วาทะศิลป์และศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็จะทำให้องค์กรและผู้ขายประสบความสำเร็จในการขายง่ายยิ่งขึ้น การสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนำพาให้องค์กรมีศักยภาพที่สูงพร้อมต่อการต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับในอนาคต
     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายซึ่งมีการสำรวจใน 4 มิติ กลวิธีจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย จนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายการขายได้ง่ายนิดเดียว และนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การอบรม
   1.  เพื่อการอัพเดทเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ในการขาย และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
   2.  เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ
   3.  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอแบบ Solution
   4.  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

กิจกรรม ยอดมนุษย์นักขาย
   Part 1 (บุคลิกภาพนักขาย)

             -    มารู้จักความหมายของคำว่านักขาย
             -    บุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ
             -    กิจกรรม การพัฒนาการใช้สายตา น้ำเสียง การแต่งตัวของนักขาย
             -    การสร้างการจดจำประทับใจต่อลูกค้า
             -    ทำอย่างไรให้เป็นพนักงานขายในดวงใจของลูกค้า
   Part 2 (วิธีการขายและการเตรียมความพร้อม)
             -    เทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
             -    ขายยังไงให้เนียน โดยลูกค้าไม่รู้ตัวและคล้อยตาม
             -    สร้างประสบการณ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรกต่อลูกค้า
             -    Special Activity
             -    ช่องทางการขายและวิธีหาลูกค้า
   Part 3 (เริ่มต้นการขายและเข้าสู่การปิดการขาย)
             -    การรู้จักตัวตนและค้นหาความต้องการแท้จริงของลูกค้า
             -    วิธีเลือกการนำเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
             -    จังหวะการเปิดการขาย
             -    หลักการ และขั้นตอนเปิดการขาย
             -    หลักการเจรจาต่อรองไขข้อข้องใจ
             -    WORKSHOP
             -    การปฏิเสธของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ
             -    วิธีการการติดตามเพื่อนำเสนอการขายอีกครั้ง
             -    เจรจาต่อรองและปิดการขาย
             -    การติดตามและดูแลหลังงานขาย
             -    กระบวนการติดตามการขายด้วยการวางแผนอย่างต่อเนื่อง
             -    วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายระหว่างดูแลหลังการขาย
             -    สรุปการบรรยาย

รูปแบบการสัมมนา

             -    รูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ 4D (ฟัง เล่า เล่น และแสดงความคิดเห็น)
             -    ผู้เข้าอบรมจะมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น และกระตือรือร้นตลอดเวลา
             -    ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะเนื้อหาได้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานขายจริงของวิทยากร กว่า 15 ปี
การอบรมประกอบด้วย
             -    สัดส่วนของกิจกรรม               ร้อยละ 60
             -    สัดส่วนของเนื้อหา                 ร้อยละ 40

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ (The Successful Professional Selling Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ, The Successful Professional Selling Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด