บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตรอบรม Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ( Kaizen for Improvement )

รหัสหลักสูตร: 66799

จำนวนคนดู 960 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ( Kaizen for Improvement )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าทั่วโลก สร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์กร ทั้งต้นทุนค่าแรง ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสภาวะวัตถุดิบที่มีแนวโน้มสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ฝืดเคืองมากขึ้นไป การปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในองค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นของการทำงาน องค์กรจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันว่า ไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต่อยอดมาจาการทำ 5ส ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตน หรือหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการทำKaizen และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •กรอบแนวคิดของ Kaizen

          •แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตตามหลัก QCDSMEE

          •Workshop 1 หลักสำคัญการทำ Kaizen กรณีศึกษา และอภิปรายกลุ่ม

          •การค้นหาจุดที่ต้องทำปรุงในการทำงาน

          •เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมกรณีศึกษา

          •Workshop 2 การปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมอภิปรายกลุ่ม

          •การนำเสนอแผนเพื่อปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen

          •หลักการทำ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

          •สรุปการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ คณะทำงานไคเซ็น

          •ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ( Kaizen for Improvement )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, Kaizen for Improvement, อบรม 2566, อบรมออนไลน์, หลักสูตรอบรม 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด