หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเขียว (Lean Six Sigma Green Belt) 6 วัน

รหัสหลักสูตร: 67118

จำนวนคนดู 541 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเขียว  (Lean Six Sigma Green Belt) 6 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการเหตุผล

      ลีนซิกม่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำนิยมนำมาประยุกต์ใช้เนื่องจากตัวชี้วัดความสำเร็จของลีนซิกม่าคือคุณภาพ , ต้นทุน, และ เวลา (Lead time) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้วัดหน่วยงานในองค์กรได้ทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น

  •  การลดจำนวนของเสียในการผลิตและการทำงาน
  •  การลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  •  การลดLead time ในการผลิต
  •  การปิดรอบบัญชีให้ทันเวลา

    ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงหลักการ Lean Six Sigma และเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่จำเป็นสำหรับ ระดับ Green Belt


วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่า
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำหลักการลีนซิกม่าไปใช้ในองค์กร
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่าในการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 หัวข้อการฝึกอบรม

1.Introduction to Lean Six Sigma Lean Six Sigma tools and DMAIC methodology Define Phase

   •Project Charter

   •VOC ,VOB and COPQ

   •Project Metrics

   •SIPOC

   •T MAP

วันที่ 2 หัวข้อการฝึกอบรม

1.Basic Statistics

   •Define statistics, populations, samples and other key terms

   •Define key concepts of descriptive statistics

   •Introduce Central Limit Theorem

   •Define key concepts of inferential statistics

   •Confidence Intervals

2.Measure Phase

   •Data collection plan

   •Base line Study

   •Detailed Process Map

   •Value Stream Mapping (Current Stat)

   •MSA Measurement System Analysis (GR&R)

วันที่ 3 หัวข้อการฝึกอบรม

1.Measure Phase

   •Process Capability (Cp, Cpk, Pp, Ppk)

2.Analysis Phase

   •CE Diagram

   •Why-Why Analysis

   •FMEA

   •Graphical Analysis

วันที่ 4 หัวข้อการฝึกอบรม

1.Analysis Phase

   •Hypothesis testing

   •ANOVA

   •Correlation

   •Regression

2.Improve Phase

   •Value Stream Map (Future State)

   •Visual Management

   •Quick Changeover

   •Line Balancing

วันที่ 5 หัวข้อการฝึกอบรม

1.Improve Phase

   •Poka Yoke

   •ECRS

   •Design of Experiment (Full Factorial Design)

วันที่ 6 หัวข้อการฝึกอบรม

1.Control Phase

   •Quality Control Plan

   •Control Chart

   •Standard Work

   •Monitor Performance


ลักษณะการเรียนรู้

•บรรยาย, Workshop, ระดมสมอง, ฝึกปฏิบัติ-นำเสนอ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเขียว (Lean Six Sigma Green Belt) 6 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Lean Six Sigma Green Belt, SIPOC, Improve Phase, Basic Statistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้