หลักสูตร สร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยการมุ่งเน้นความใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer focus and service excellence Workshop 2023)

รหัสหลักสูตร: 67156

จำนวนคนดู 398 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยการมุ่งเน้นความใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้า  (Customer focus and service excellence Workshop 2023)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การบริการที่เป็นเลิศเป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืนเพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้าทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหารผู้จัดการที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ดังนั้นถ้าองค์กรใดให้ความใส่ใจและทำความเข้าใจในเรื่องของการให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็นหลักสำคัญ โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุดองค์กรนั้นก็จะมีความเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบอกต่อของลูกค้าในเชิงบวกที่ดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

     เพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรหัวใจหลักสำคัญต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกับคำว่า “การให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus)” ให้ถึงแก่นแท้เสียก่อนโดยต้องเริ่มต้นรับฟังเสียงของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะการที่ลูกค้าบ่น ตำหนิ หรือร้องเรียน ในเรื่องสินค้าหรือบริการของเราแสดงว่าลูกค้ายังคงมีความผูกพันและยังอยากใช้บริการอยู่จึงบอกกล่าวออกมาเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนองต่อความต้องการที่สุดดังนั้นการให้ความสำคัญที่ลูกค้า (Customer Focus) จึงเป็นแนวคิดการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์การบริการและการดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุค New normal


วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อเป็นการเรียนรู้ แนวทางของการสร้างระบบการให้บริการในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นตัวอย่างแนวคิด และวิธีการขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ
  3.  เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจการสร้างงานบริการที่เป็นเลิศด้วยการมุ่งเน้นความใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 World of Service

  •กิจกรรมละลายพฤติกรรม

  •แนวคิดด้านการบริการ 2023 (Service Concept)

  •F to G ปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (ปรับเปลี่ยนสู่การบริการมาตรฐานสากล)

  •ความหมายที่แท้จริงของ Customer Focus

  •การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ Service Excellence

  •ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพึงพอใจ กับ ความประทับใจ

  •เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบยั่งยืน


Session 2 เทคนิคการมสร้างความใส่ใจเพิ่มความสำคัญให้ลูกค้า

  •Customer Centric

  • Service Quality Attribute Vs Robot Service

  • SEA Model การสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ

  •เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคน และความแตกต่างของคน

  •“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญที่ห้ามมองข้าม เพื่อสัมพันธภาพที่ได้ผล

  •เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  •กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้าและการสร้างประสบการณ์กับลูกค้า(Touching Point)

  •ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า


Session 3 แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

  •ประเภทและสาเหตุความไม่พอใจและข้อโต้แย้ง

  •สัญญาณอันตราย! ตัวชี้วัดความไม่พึงพอใจของลูกค้า

  •แนวทางและหลักปฏิบัติในการจัดการกับความไม่พึงพอใจคำบ่น/คำตำหนิ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า

  •เทคนิคการบริหารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้ลูกค้า

  •กิจกรรมการจัดการปัญหาและข้อโต้แย้ง

  •ชมวีดิโอเกี่ยวกับการบริการยุค New normal

  •กิจกรรม สลับกลุ่ม ออกแบบการบริการที่เป็นเลิศ

  •สรุปเนื้อหาโดยรวมเพื่อการนำไปปรับใช้ในงาน

  •ถาม-ตอบ เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา

  •จบการอบรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  •  บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีจิตใจที่รักงานบริการด้วยความจริงใจ
  •  องค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาการบริการให้เป็นที่ประทับใจใช้ซ้ำบอกต่อของลูกค้าแบบยั่งยืนด้วยการใช้ Customer focus
  •  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการและผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยการมุ่งเน้นความใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer focus and service excellence Workshop 2023)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer focus and service excellence, การวางโครงสร้างการบริหารการบริการลูกค้า, กลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่ง, New normal, เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล