หลักสูตร Leadership Mindset สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำ

รหัสหลักสูตร: 67402

จำนวนคนดู 318 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Leadership Mindset สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

Mindset เป็นเรื่องของวิธีการคิดของคนซึ่งแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป ความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร ทุกคนต่างมีความคิด ความเชื่อไม่เหมือนกัน จนบางครั้งอาจสร้างปัญหาในเรื่องของการทำงาน จากงานวิจัยของ Dr.Carol S. Dweek จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด พบว่า Growth Mindset เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต ซึ่งคนใดที่มี Growth Mindset เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองได้แบบก้าวกระโดด เป็นคนชอบคิดนอกกรอบ ชอบกระตือรือร้นโดยไม่สนใจคำว่าโอกาสหรือพรสวรรค์แต่อย่างใด แต่พวกเขามีความเชื่อในเรื่องของการแสวงหามากว่า ชอบงานอะไรที่ท้าทาย ชอบแก้ไขปัญหา และเป็นคนที่มีวินัยสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างได้

Leadership Mindset สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำ เน้น การเรียนรู้ไม่มีกรอบ การสร้างแนวทางใหม่ให้กับผู้นำมีความคิดในด้านการพัฒนาตนเอง การจัดการแก้ไขปัญหา การนำจุดแข็งมาสร้างโอกาสเพื่อพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายของคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ ( Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการสร้าง Growth Mindset การพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดด

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความเชื่อด้านบวกของคนนำไป เพื่อบริหารงาน สร้างโอกาสใหม่เพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงานตนเองและทีมงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Check in (ตรวจสอบอารมณ์ด้วย Wheel of Life)

2.ผู้นำ กับ ภาวะผู้นำ

3.Mindset และ Skillset แตกต่างกันอย่างไร

4.Workshop 1: กิจกรรมระดมสมอง ลองเขียน Mindset และ Skillset เปรียบเทียบกัน พร้อมนำเสนอข้อดี ข้อเสีย อย่างไร

5.Growth Mindset คืออะไร จำเป็นหรือไม่

6.การสร้าง Growth Mindset เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ในการทำงานร่วมกัน

7.การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อบริหารคน บริหารงาน (Creative Thinking)

8.Growth Mindset & Fixed Mindset

9.Workshop 2: กิจกรรมระดมสมอง Growth Mindset & Fixed Mindset เปรียบเทียบกัน พร้อมนำเสนอข้อดี ข้อเสีย เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคนและองค์กร

10.กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน (Strategic Management : Key Success Factors)

11.หลุมดำของความคิด (Box Thinking)

12.การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)

13.Workshop 3: การคิดในแบบระบบมีชีวิต เขาคิดกันอย่างไร

14.สรุปการเรียนรู้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-หัวหน้างานทุกระดับ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Leadership Mindset สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Wheel of Life, ผู้นำ กับ ภาวะผู้นำ, Mindset, Skillset, Growth Mindset, Fixed Mindset

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้