หลักสูตร การบริหารปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation Operation Management)

รหัสหลักสูตร: 67656

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation Operation Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              การบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหมายถึง การขนส่งภายใต้สัญญาหลักจากคู่ค้าที่มีการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอย่างน้อย 2 รูปแบบขึ้นไป ด้วยการมีความรับผิดชอบตลอดการขนส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้า เช่นการขนส่งทางเรือและส่งต่อไปยังทางบกด้วยรถบรรทุก เพื่อสามารถส่งมอบสินค้าได้ถึงประตูของผู้รับได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วกว่า
ใช้เพียงรูปแบบเดียว รวมถึงการคำนึงถึงต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสมด้วยการขนส่งในปริมาณที่มาก ๆ ได้ เช่น ทางเรือหรือทางราง โดยการขนส่งนั้นอาจใช้คู่ค่ามากกว่า 1 รายขึ้นไป
ก็ได้แต่ต้องปฏิบัติและมีความรับผิดชอบตลอดทั้งกระบวนการขนส่งด้วยเช่นกัน

              การบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO) สามารถใช้คู่ค้าทั้งในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญและเหมาะสมของคู่ค้าในแต่ละประเทศ
ด้วยการควบคุมและติดตามเส้นทางการขนส่งจากการสื่อสารและการรับ-ส่งข้อมูลที่รวดเร็วผ่านเครือข่ายแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง สามารถลดการรอคอยข้อมูลระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบ
 เพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วจากการใช้ประสิทธิภาพของการขนส่งในแต่ละรูปแบบของคู่ค้าได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
หากขาดการควบคุมและติดตามที่ดีก็จะเกิดผลเสียได้ เช่น การมีเอกสารหรือข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้ยากต่อการควบคุมให้เกิดความสอดคล้องกัน และการเกิดเวลาช่องว่าง
ระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเวลาการหยุดการไหลอย่างต่อเนื่องของสินค้าได้ รวมถึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่ง
เพียงรูปแบบเดียวอีกด้วย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้มากขึ้นได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

2.สามารถปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถเพิ่มคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้มากขึ้นและการบริการได้เร็วขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4.สามารถประเมินต้นทุนการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น

5.เป็นกลยุทธ์ในการฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถลดต้นทุนและจัดส่งได้ครบและทัน

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • ความหมายและแนวความคิดของการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสำคัญ วัตถุประสงค์
 • และประโยชน์ที่ได้รับ
 • กระบวนการของการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • ความแตกต่างระหว่าง Multimodal กับ Intermodal Transportation
 • ขั้นตอนที่สำคัญของการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • การวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • การพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • กรณีศึกษาการปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • กลุ่มหลัก ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หัวหน้างาน ฝ่ายขนส่งและกระจายสินค้า ฝ่ายวางแผนการผลิตฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation Operation Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กระบวนการของการปฏิบัติงานขนส่ง, การขนส่งภายใต้สัญญา, ความรับผิดชอบตลอดการขนส่งสินค้า, MTO, ติดตามเส้นทางการขนส่ง, คู่ค้าในแต่ละประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด