ฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นเรื่อง Workshop Improvement Activiites[KAIZEN] (THIA)

จำนวนคนดู 934 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นเรื่อง Workshop Improvement Activiites[KAIZEN] (THIA)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

The Program on Workshop Improvement Activities for Thailand [THIA]**สร้างบุคลากรที่มีความสามารถค้นหาปัญหาและดำเนินกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างต่อเนื่อง**วันที่ฝึกอบรม22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2552 (2 สัปดาห์)(ขยายรับเอกสารสมัครตัวจริงที่ AOTS กรุงเทพฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552)สถานที่ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรม AOTS คันไซ (Kansai Kenshu Center [KKC]) โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หรือ โรงแรม (กรณีที่ที่พักในศูนย์ฯเต็ม)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (หลังหักเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว)ประมาณ 216,975 เยน (หรือ 81,366 บาทโดยประมาณ)<คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 100 เยน = 37.50 บาท /ณ เดือนมีนาคม 2552 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงวันฝึกอบรม><ยอดข้างต้นเป็นการคำนวณจากการเดินทางไปกลับสนามบินสุวรรณภูมิ <=> สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น>ภาษาที่ใช้ในการฝึกอบรมวิทยากรบรรยายญี่ปุ่น โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย ตลอดการบรรยาย การฝึก In-plant Exercise และทัศนศึกษาหมายเหตุ1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าที่พักที่ศูนย์ฝึกอบรม AOTS และโรงแรมหรือที่พักระหว่างทัศนศึกษา (ห้องพักเดี่ยว พร้อมห้องน้ำในตัว) ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา (โดยรถรับส่งและ/รถไฟชินกังเซ็น)2) ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงส่วนตัวเป็นเงินสด (ไม่ใช่ค่าอาหาร) ทุกวันระหว่างฝึกอบรม วันละ 1,200 เยน3) ผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละท่านจะต้องดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง โดยจะได้การคืนเงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนราคาที่ซื้อจริงโดยไม่เกิน 68,600 เยน (หรือ 25,725 บาทโดยประมาณ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 100 เยน / 37.50 บาท) ตามรายละเอียด AOTS Standard Airfare Limit (FY2009)**ผู้เข้าฝึกอบรมต้องนำใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินตัวจริง (แบบแยกรายละเอียด (breakdown) ตามรูปแบบที่ AOTS กำหนด คลิ๊กที่นี่) พร้อมตั๋วเครื่องบินหรือ E-Ticket & Itinerary ไปแสดงกับ AOTS ญี่ปุ่น (หลังตรวจสอบและถ่ายสำเนาแล้ว จะได้รับเอกสารตัวจริงคืน)4) เนื่องด้วยทาง AOTS กำหนดให้ยื่นเอกสารใหม่ที่ชื่อว่า "About the Handling of Personal Information Concerning Trainees" สำหรับการสมัครทุกหลักสูตรปี 2009 เป็นต้นไปกำหนดการคัดเลือก (Screening Committee) โดย AOTS สำนักงานใหญ่ => วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552AOTS สำนักงานกรุงเทพฯ จะแจ้งผลกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น => ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด