เทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 20169

จำนวนคนดู 1308 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกยุคการแข่งขันสูงการนำเสนอสินค้านำเสนอผลงาน การเจรจาการค้าต้องอาศัยการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าเป็นที่น่าเสียดายที่หลายคนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จอาจเพียงเพราะเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นใจในการนำเสนอหรือขาดเทคนิคในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ หลายโครงการที่น่าจะ

ได้รับการเซ็นสัญญาจากผู้ซื้อติดปัญหาอันเนื่องจากการนำเสนอไม่สามารถสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอผลงานจึงได้ออกแบบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนี้ เพื่อช่วยท่านสร้างความมั่นใจและความได้เปรียบในการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาทั้งทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการนำเสนอ, Presentation, อบรม, สัมมนา, Training, ไววิทย์ แสงอลังการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด