เลขานุการกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รหัสหลักสูตร: 20650

จำนวนคนดู 2381 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการ เมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. การเตรียมพร้อมเพิ่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในฐานะ บทบาทเลขานุการตามที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวัง

4. สร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เลขานุการควรรู้

2. ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในยุค AEC  ที่ผู้บริหารต้องการ

 • เลขานุการมืออาชีพยุค AEC
 • ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารในการทำงาน
4. เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานยุค AEC

 • Smart Secretary
 • คุณสมบัติที่ผู้บริหารคาดหวัง
5. เทคนิคการบริหารงานเอกสาร

 • เทคนิคการจัดเก็บและดูแลเอกสาร
 • การดูแลเอกสารระหว่างปฏิบัติงาน
6. บุคลิกภาพและมารยาทในธุรกิจสากล

 • บุคลิกที่จำเป็นสำหรับเลขานุการ
 • มารยาทในการใช้โทรศัพท์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคฺ์กร
7. มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน

 • การทำงานเป็นทีมกับผู้บริหาร
 • จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
8. กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 • ปัญหาในการทำงานและแนวทางแก้ไข
 • Workshop
9. สรุป คำถามและคำตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการยุค AEC, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC, secretary, อบรม สัมมนาเลขานุการ, training, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้