เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่

รหัสหลักสูตร: 67077

จำนวนคนดู 643 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ตั้งแต่ต้นปี 2563 ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จนถึงปัจจุบันที่ทำให้มีผลกระทบทางสุขภาพ, สังคม, เศรษฐกิจ, ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ รวมไปถึงธุรกิจการศึกษา ทำให้ทั้งธุรกิจและพนักงานจะต้องเริ่มปรับวิธีคิด วิธีการทำงานยุคใหม่หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal

     ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็อยากมีความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าใครจะอยู่บทบาทไหนและบางคน ก็เริ่มมาจากลำดับพนักงาน และก้าวหน้าต่อๆไปในการทำงานของตนเองซึ่งความเป็นพนักงานหากต้องการความสำเร็จเราต้อง ปฏิบัติงานให้หัวหน้าปลื้มก่อนหรือกด Like ให้กับเราและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทีมก็มาจากพนักงานที่ร่วมกันทำงานและส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดีเช่นกัน World Economic Forum’s Future of Jobs Report ในโลกของการทำงานยุค New Normal ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 องค์กรต้องการ10 ทักษะของคนทำงานในองค์กร องค์กรย่อมอยากรักษาทั้งคน ที่เก่งและคนดี

     เทคนิคการพัฒนาตนเอง การทำงานให้ประสบผลสำเร็จควรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรตระหนักการทำงานที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของหัวหน้าให้ได้การเป็นลูกน้องจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องสามารถรับรู้ความคาดหวังของหัวหน้าและแบ่งเบาภาระงานได้การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ถูกใจของหัวหน้าและเป็นที่ยอมรับขององค์กรถือเป็นหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึง และพัฒนาตนเองเพื่อสามารถไปสู่ความสำเร็จของงาน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทราบแนวคิด บทบาทในการปฏิบัติงานในองค์กรการเป็นพนักงานคุณภาพในยุค New Normal และผลกระทบหากการทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปอย่างที่องค์กรวางเป้าหมาย

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักแนวคิดการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในองค์กรและนำไปประยุกต์ได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Mindset และความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ (New Normal)

 •  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)
 •  Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่
 •  Mindset ของพนักงานในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
 •  การปรับเปลี่ยนมุมมองและความยืดหยุ่นในความปกติในรูปแบบใหม่(New Normal)
 •  แนวคิด บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในองค์กร ความรับผิดชอบ การเป็นพนักงานคุณภาพในยุค New Normal และผลกระทบหากการทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ
 •  การปฏิบัติงานที่ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
 •  ความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลในแต่ละ GEN เพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุณภาพ
 •  การมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานจะเกิดขึ้นตามมา (Productivity)
 •  Workshop

Module 2 : ทักษะในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

 • ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานเป็นทีม (Team work)
 • ทักษะการสื่อสารการรับฟังการพูด ภาษากาย น้ำเสียง สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
 • ทักษะการบริหารจัดการเวลาจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
 • Workshop : การทำงานเป็นทีม
 • Workshop : การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานการณ์การทำงาน
 • Workshop : การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture) 30%

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Result Based Learning 70%

•อภิปราย ถอดบทเรียน หาข้อสรุปร่วมกัน

•การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่, การทำงานยุค New NormalModule, ทักษะในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ, ความเข้าใจความแตกต่างของบุคคลในแต่ละ GEN, Coaching card Points of you

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด