เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 20679

จำนวนคนดู 1268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบCompetencyBased Interview   อย่างมีประสิทธิภาพ

2.     CompetencyBased Interview ได้อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะที่องค์กรของตนต้องการ

หัวข้ออบรมสัมมนา

Competency ที่องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่นิยมใช้ในการสัมภาษณ์

2.      Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็น

3.     (BEI : Behavioral Event Interview) -EARS

·      vent : ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจเพื่อดูว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นคนอย่างไร

·      ction : การกระทำอะไรของผู้ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆที่ทำสำเร็จบ้างที่ผ่านมา

Responsive : การกำหนดสถานการณ์ดีหรือยากลำบากแล้วดูการตอบสนอง / แก้ปัญหาของผู้ถูกสัมภาษณ์

·      ummary :การดูความสามารถในการคิดแบบรวบยอดของผู้ถูกสัมภาษณ์

โดยผู้สัมภาษณ์เล่าเรื่องให้ฟังและให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สรุปประเด็น

4.     (CBI : Competency Based Interview) เช่น จิตสำนึกการบริการ การมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การทำงานเป็นทีมฯลฯ

5.     Competency Based Interview

6.     Competency Based Interview

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ...

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564
ฟรี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ