อบรมฟรี! เทคนิคหรือเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการผลิต

จำนวนคนดู 847 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี! เทคนิคหรือเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการผลิต
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

(ต้นกล้าอาชีพ) สำหรับผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่

และยังไม่เคยสมัครในโครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, ของฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs, การลงทุนใน Gold Futures, สัมมนาฟรี การลงทุนใน Gold Futures, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI), สัมมนา ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Gold Futur

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด