registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จำนวนคนดู 286 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อการอบรม

•การตลาดและการวิเคราะห์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ R-E

•การเลือกที่ตั้งโครงการ (Location Analysis)

•การวางผังและการออกแบบ (Product in R-E)

•การเงิน การวิเคราะห์โครงการ (Financial Analysis)

สิ่งที่จะได้รับ

•เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

•ได้รับ listing ของบริษัทพร้อมดำเนินการทันที

•ได้สิทธิ์ลงประกาศพรีเมียมในเว็ป www.athomeproperty.com ฟรี

•ได้รับคำปรึกษาเรื่องการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มที่

•ได้เรียนรู้ข้อมูลช่องทางด้านอสังหาริมทรัพย์แบบอื่น ๆ

•ได้เรียนรู้ข้อมูลการเป็นนักพัฒนาอย่าเต็มรูปแบบ

•เทคนิคการวางระบบบัญชีทรัพย์สินลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์