สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Last Mile ASEAN

จำนวนคนดู 253 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Last Mile ASEAN
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การเข้าร่วมงาน Last Mile ASEAN จะทำให้คุณได้พบกับ

- สุดยอดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตด้านการขนส่ง last mile และการจัดการคลังสินค้าสำหรับคุณ

- การเข้าร่วมงานสัมมนาจะทำให้คุณพบกับเนื้อหาที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางดำเนินงาน

- ท้าทายความคิด ไอเดียใหม่ๆ ระหว่างการประชุม

- พบปะกับเพื่อนร่วมวงการของคุณ

- ค้นพบสินค้าและบริการที่ต้องการ

- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตลาดด้านอีคอมเมิร์ซต้องการและข้อมูลเฉพาะของการดำเนินงานทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

- รับคำตอบทางธุรกิจจากคำถามทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับคุณ

หัวข้ออบรมสัมมนา
20 กันยายน 2561

09:00 – 09:50 – ลงทะเบียนและทานอาหารว่าง

09:50 – 10:00 – กล่าวต้อนรับโดยผู้จัดงานฯ

10:00 – 11:00 – การอภิปรายแบบกลุ่ม – การขนส่งเดลิเวอรี่และการขนส่งโลจิสติกส์ในเอเชีย – ทำอย่างไรให้แต่งต่างและก้าวหน้ากว่าคู่แข่งในยุคที่การแข่งขันด้านการขนส่งสูงขึ้น – แนวโน้มของอุตสาหกรรมฯ – ความสมดุลระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภค - สถานการณ์อีคอมเมิร์ซกับการขายของออนไลน์ในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาค – การวิเคราะห์บทบาทของอี – มาร์เก็ตเพรสและผู้ให้บริการโลจิสติกส์

11:00 – 12:00 – กรณีศึกษา – เอาชนะความเร็วของตลาดการขนส่งเดลิเวอรี่อย่างไร? – จากการขนส่งเดลิเวอรี่แบบวันต่อวันจนถึงการขนส่งแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง– การบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น แนวโน้มและตัวเลือกที่ดีกว่าของอุตสาหกรรม รวมไปถึงความเร็วในการขนส่งเดลิเวอรี่และความยืนหยุ่นโดยรวม

12:00 – 14:00 – พักทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมงาน ฯ

14:00 – 15:00 - การอภิปรายแบบกลุ่ม – พฤติกรรมผู้บริโภค การคัดเลือกและผลกระทบที่เกิดขึ้น: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซัพพลายเชนและการขนส่งเดลิเวอรี่ – Same day delivery, วันในการจัดส่งที่ไม่แน่นอน, ความไม่พึงพอใจต่อบริการขนส่งเดลิเวอรี่,การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่ง, ลูกค้าขาดทางเลือก – ผลกระทบโดยรวมที่ส่งผลต่อผู้ค้าปลีก

15:00 – 16:00 - การอภิปรายแบบกลุ่ม – การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน การกระจายสินค้าและโมเดลด้านราคา – การรักษาเสถียรภาพของลูกค้า สินค้า ตารางการจัดส่งและระยะเวลาในการจัดส่ง เพื่อลดความเสี่ยงรวมไปถึงการขาดกำไร

16:00 – 17:00 – พักเบรค

17:00 - 18:00 - กรณีศึกษา – ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในเอเชียแปซิฟิก – การขยายตัวของโลกออนไลน์ – Click & Collect – ตัวเลขที่มากขึ้นของผู้เล่นในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ – การเพิ่มขึ้นของตัวเลือกด้านการขนส่งสำหรับผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ – การพัฒนาโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์สำหรับอีคอมเมิร์ซให้น่าเชื่อถือด้วยต้นทุนที่ต่ำ

18:00 – จบโปรแกรมงานประชุมสัมมนาในวันแรก มีกิจกรรม ค็อกเทล ปาร์ตี้หลังจากการจัดงานฯ

21 กันยายน 2561

09:00 – 09:50 - ลงทะเบียนและทานอาหารว่าง

09:50 – 10:00 - กล่าวต้อนรับโดยผู้จัดงานฯ

10:00 – 11:00- การอภิปรายแบบกลุ่ม – การเพิ่มประสิทธิภาพของออนไลน์แพลตฟอร์ม – ความท้าทายของธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลกับรูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ – การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการขนส่งเดลิเวอรี่และรับสินค้าขณะที่จำนวนสินค้ามีปริมาณมากขึ้น

11:00 – 12:00 - กรณีศึกษา – ปัจจัยสำคัญของการขนส่งเดลิเวอรี่กับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น – ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์กับความตกต่ำของอุตสาหกรรม– ความท้าทายด้านบุคลากรเกี่ยวกับการขนส่ง – การเพิ่มขึ้นของธุรกิจออนไลน์แต่ขาดการเข้าถึง – ความเป็นไปได้ในการแบ่งปันส่วนได้ส่วนเสีย – ไม่มีรูปแบบสำรองของพาหนะในการขนส่ง – ปัจจัยด้านเวลาและแรงงาน

12:00 – 14:00 – พักทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมงาน ฯ

14:00 – 15:00 - การอภิปรายแบบกลุ่ม – สร้างเทคโนโลยี Blockchain เพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะ – ล็อกเกอร์อัจฉริยะ – การสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย รวมไปถึงการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่นใน

อุตสาหกรรมฯ – open platforms – การติดตามการจัดส่งไปยังล็อกเกอร์อัจฉริยะ – การสร้างโมเดลเครือข่ายเสมือนจริง

15:00 - 15:45 - กรณีศึกษา – อีคอมเมิร์ซในประเทศ VS ระหว่างประเทศ – การลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนกับรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม– ผลกระทบของโลจิสติกส์เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการค้าขายข้ามพรมแดน

15:45 – 16:30 - การอภิปรายแบบกลุ่ม – การพัฒนาและการร่วมมือด้านการขนส่งเพื่ออีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างตลาดที่โตขึ้นในระดับภูมิภาค

16:30 – 17:00 – สรุปงานประชุมสัมมนาและ ถาม-ตอบ

17:00 – จบการประชุมสัมมนาวันที่ 2

หมายเหตุ : ล่ามแปลสด ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมอุปกรณ์หูฟัง


วิทยากร
กำลังดำเนินการเรียนเชิญ 

วิทยากรมาจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ การค้าปลีก เดลิเวอรี่ทั่วอาเซียน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โลจิสติกส์, เดลิเวอรี่, ค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ, ซัพพลายเชน, ecommerce