หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Strategy)

รหัสหลักสูตร: 67029

จำนวนคนดู 591 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Strategy)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วย การเคลื่อน ย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้วก็คือ การทำให้ ต้นทุนตํ่าที่สุด

     หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic Management Strategy) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึง รายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผล ให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในเรื่องกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์

2.เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง สถานประกอบการ จริงได้

4.เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดี (ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กร

5.เพื่อนำแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นสากล

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 •    ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 •    กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์
 •    จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

2. ต้นทุนโลจิสติกส์

 •    โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์
 •    วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ
 •    มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

 •    การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
 •    การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 •    การจัดการขนส่ง (Transportation Management)
 •    การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management)
 •    การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)
 •    ระบบสารสนเทศ (Information System)
 •    เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

 •    แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่
 •    แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา
 •    ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธิ์สู่การปฏิบัติ

5. กรณีศึกษา


ลักษณะการเรียนรู้

•ทฤษฎี 40 % และปฏิบัติ 60%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

1.เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในเรื่องกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์

2.สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

3.สามารถนำความรู้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง สถานประกอบการจริงได้

4.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดี (ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กร

5.นำแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นสากล


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Strategy)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์, Logistics Management Strategy, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ต้นทุนโลจิสติกส์, กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด