สัมมนาภายใต้กิจกรรม E-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค ในหัวข้อ \"เคล็ดไม่ลับที่ผู้ประกอบการ e-Commerce มองข้าม”

จำนวนคนดู 960 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ก้าวสู่ตลาดโลกผ่าน e-Commerce ไม่ใช่เรื่องยาก

ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ ฟรี 100 ท่านแรก เท่านั้น!!

ขอเชิญร่วมสัมมนาภายใต้กิจกรรม E-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค

ในหัวข้อ "เคล็ดไม่ลับที่ผู้ประกอบการ e-Commerce มองข้าม”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการส่งเสริมการสร้างกลไกที่ก่อให้เกิดตวามรู้ความเข้าใจในการทำพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำการค้าในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดกิจกรรม E-Commerce Clinic for SMEs ในภูมิภาคในปี 2553 โดยมีศูนย์ดำเนินการที่จังหวัดลำปาง และในครั้งนี้ทางกรมฯจึงได้สัมมนาในหัวข้อ "เคล็ดไม่ลับที่ผู้ประกอบการ e-Commerce มองข้าม”

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, eBusiness, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ณ ม.ศรีปทุม บางเขน, เว็บไซต์ modelfoods.com และ flowerhandmade.com, นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ และการค้าในตลาดโลกผ่าน e-Commerce, สัมมนาฟรี หลักส

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด