การจัดทำรายงาน HR ให้ปังอย่างมืออาชีพ ด้วย Excel

จำนวนคนดู 493 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำรายงาน HR ให้ปังอย่างมืออาชีพ ด้วย Excel
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองาน การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากท่านเข้าใจระบบ (Human Resource Information  System) HR DEE SOLUTION ขอเรียนเขิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม Workshop ฉบับจับมือทำ กับหลักสูตร เทคนิคการสร้างรายงาน HR ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Excel ใน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบโครงการองค์กร ระบบประเมินผลงาน และการจัดทำรายงานด้านการบริหารงานบุคคลด้วยโปรแกรม Excel

          

หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมและการทำ workshop เพื่อนำกลับไปเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร มีดังนี้

1. ได้เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

2. แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ

3. ได้การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ

4. ได้วิธีการคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ

5. ได้วิธีการกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน

6. ได้ แบบฟอร์มรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO และวิธีการทำ

7. ได้แบบฟอร์มจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge และวิธีการทำ

8. ได้ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย และวิธีการทำ

9. ได้เรียนรู้การสร้างรายงานแบบ Graph Matrix เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

10. ได้วิธีการคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน

11. ได้วิธีการคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

   ** แถม การสร้างรายงานการคำนวณเงินเดือนและค่าล่วงเวลาอย่างง่าย ๆ **

พิเศษสุด !! มีไฟล์งานพร้อมใช้จริง นำกลับใช้ได้ทันที ฟรี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม Excel, อบรมการสร้างรายงาน HR, อบรมโปรแกรม Excel, อบรมโปรแกรม Microsoft Office, อบรมหลักสูตรด้าน HR, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด