หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 67463

จำนวนคนดู 249 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การดำเนินชีวิตตอนที่ยังทำงานอยู่แล้วมีรายได้ ทุกคนต่างก็มีความสุขในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ต่างมีสถานะโสด สมรส อีกต่างหาก

        มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่การที่จะได้มาซึ่งปัจจัยทั้งสี่

นั้นมีปัจจัยที่สำคัญกว่า คือ เงิน เมื่อกล่าวถึงเรื่อง เงิน มักจะได้รับความสนใจมากแต่เข้าใจการบริหารการจัดการยากโดยเฉพาะ ในวิถีชีวิตของคนวัยทำงาน ในกลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินเดือน การวางแผนให้รายรับและรายจ่ายให้เกิดสมดุลก็เป็นเรื่อง ยากอยู่แล้ว แต่การวางแผนเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับชีวิตช่วงวัยเกษียณ ที่หลายคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและมีความสำคัญ น้อยกว่าช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน เป็นเรื่องยากยิ่งกว่า ทั้งในแง่ของการศึกษาและการปฏิบัติ

        ดังนั้นจึงควรต้องมีการวางแผนจัดเตรียมจัดสรรเงินส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่ยังมีรายได้ให้กับตนเอง เพื่อเก็บเป็น เงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ พร้อมทั้งต้องมีแผนการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ อยู่อย่างมีความสุข เพื่อให้เกิด สุขสภาวะให้เกิดขึ้นกับตนเอง และครอบครัวด้วย


วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเรื่องการวางแผนรายได้และรายจ่ายให้เกิดสภาวะสมดุล

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านการการบริหารหนี้

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านการออม โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ปรับกรอบความคิด Mind Set ให้เข้าสู่สภาวะการเก็บออมเงิน

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

•ความหมายของการเกษียณอายุ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่ทำให้ต้องมีการวางแผนทางการเงิน

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงความหมาย และมีเหตุปัจจัยอะไร ที่ต้องวางแผนทางการเงิน และทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับการเกษียณแต่ไม่กล้าถาม

•ปัญหา 7 ประการที่ส่งผลร้ายต่อการออมเพื่อการเกษียณ

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจถึงประเด็นหรือปัจจัย ที่มีผลกระทบต้องการออมของคนเรา

•ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและมีความเข้าใจพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ทางด้านอัตราดอกเบี้ย จะมีส่งผลกระทบต่อการออม เพื่อวัยเกษียณอายุอย่างไร

•การบริหารหนี้ส่งผลกระทบอย่างไร

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจพื้นฐานของความหนี้ที่เกิดขึ้น ภาคครัวเรือน และแนวทางในการบริหารหนี้ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

•การออม ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี่ความเข้าใจด้านการออมว่า มีการออมเพียงพอสำหรับการเกษียณอายุแล้วหรือยัง

•การวางแผนภาษี

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงภาษี ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง และ มีแนวทางการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี ให้เกิดต่ำสุด

•การลงทุน และความเสี่ยง

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในตราสารทุน และ ตราสารหนี้ โดยพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการภายหลังการเกษียณ

•การวางแผนเพื่อการเกษียณ

•Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเหตุผลที่ต้องมีการวางแผนเพื่อการเกษียณ และ หลักคิด / หลักสำคัญ ในการวางแผนเกษียณ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ระดับพนักงานที่มีอายุก่อนเกษียณอายุ 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผน, การเกษียณ, ภาษี, ตราสารหนี้, ตราสารทุน, บริหารหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด