การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน

จำนวนคนดู 313 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 07:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน

2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน

3. มีทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน

4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน

5. ทราบประเภทของแผน และวิธีการวางแผน

6. ทราบถึงลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา

7. การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการวางแผนบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO)

8. การบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน

9. ทราบถึงลักษะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง

10. ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาหาทางแก้ไข

11. ทราบถึงขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

12. พนักงานมีการวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง

13. ทราบถึงหลักของการทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง

14. และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน

15. สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. ความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน

3. การเพิ่มทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน

4. ทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน ประเภทของแผน และวิธีการวางแผน

5. ลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน ในการปรับรุงพัฒนางาน

7.ขั้นตอนกระบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน

8. ลักษณะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง

9. ขั้นตอนวิธีการในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

10. การวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง

11. การทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง

           และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน

12. การนำ KPI มาใช้การวางแผน และปรับปรุงงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท2,800 + 196 = 2,996

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่นเพื่อให้การอบรมสัมนามีประสิทธิภาพ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การสร้างวิทยากร