การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

รหัสหลักสูตร: 65814

จำนวนคนดู 2079 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้  (HR for new HR)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          งานบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กรที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรรองรับการแข่งขัน

          เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็น HR มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ

          หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคลเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล

   2. การบริหารงานบุคคลต้องสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจขององค์กร

   3. แนวคิดการบริหารงานบุคคล ยุคเก่า และยุคดิจิทัล

   4. เทคนิค 3 R สำหรับการบริหารงานบุคคล

          R 1 = Recruit: วิธีการซึ่งได้มาของทรัพยากรบุคคล

                     o กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ

   5. Workshop 1: วิธีการสรรหา และคัดเลือกคนอย่างไรให้ได้ให้เหมาะสม

          R 2 = Retention: กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคล

                     o การวัดประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา

                     o การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

   6. Workshop 2 การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงาน

          R 3 Retire: การดูแลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

                     o กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

                     o การแนะแนวเพื่อช่วยจัดหางานใหม่เมื่อพนักงานต้องพ้นสภาพ

                     o การวางแผนเกษียณอายุของพนักงาน

   7. Workshop 3: สร้างสร้างแนวทางการดูแลเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

   8. สรุปการเรียนรู้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล เจ้าของกิจการหรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่, HR for new HR, งานบุคคล, HR, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด