หลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน BRC GS Issue 9 (2 วัน)

รหัสหลักสูตร: 66725

จำนวนคนดู 2773 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน BRC GS Issue 9 (2 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     มาตรฐาน BRC GS Issue9 (New Version) เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารระดับสากล (จากการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้าปลีกในสหภาพยุโรป) เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหาร ที่มาจากภาคผู้ผลิต จัดเก็บ ขนส่ง (Food Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาตรฐาน BRC GS Issue9 (New Version) 

จะปราศจากอันตรายทั้ง 7 ด้าน 

1. ด้านเคมี 

2. ชีวภาพ 

3. กายภาพ 

4. สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

5. สารดัดแปรทางพันธุกรรม (หรือ การป้องกันการก่อการร้าย) 

6. อาหารปลอมปน 

7. สารกัมมันตรังสี 

    อีกทั้ง ยังเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทฯ ของเรามีอยู่ เช่น หลักสุขลักษณะที่ดี GHPs) ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) FSSC22000 นอกจากนั้นยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI (Global Food Safety Initiative) ซึ่งคือ องค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก เป็นองค์กร


วัตถุประสงค์

      เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของBRC GS Issue9 (New Version) ภาพรวมของการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินความเสี่ยงการวางแผน การดำเนินการ การเตรียมตัว เพื่อการดำเนินการ และการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับ BRC GS Issue9 (New Version) ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎีที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้ การนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดการอบรม #วันที่ 1

 • ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน BRC GS Issue9 (New Version)
 • การตรวจติดตามภายใน BRC GS Issue9 (New Version)
 • การตรวจติดตามภายใน BRC GS Issue9 (New Version) (ต่อ)
 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ตอบข้อซักถาม

รายละเอียดการอบรม #วันที่ 2

 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)
 • ตอบข้อซักถาม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการด้านอาหาร หัวหน้างาน. QMR, food safety team, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน BRC GS Issue 9 (2 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: BRC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด