หลักสูตรอบรม Start With Why (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

รหัสหลักสูตร: 66777

จำนวนคนดู 673 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม Start With Why  (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในการทำงานใดๆก็แล้วแต่มักจะเกิดปัญหาอยู่เสมอ แต่หากเกิดปัญหาแล้วพนักงาน หัวหน้างาน หรือทีมงานจะมีวิธีแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงานนั้นอย่างไร เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น โดยหลักสูตร Start With Why จะเน้นฝึกปฏิบัติและนำปัญหาจากหน้างานของท่านที่มีนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ มากกว่าการจำ และสามารถนำแนวทางของการเรียนรู้นำไปพัฒนางาน แลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานได้

          2.เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางความรู้ไปปฏิบัติ และประยุกต์ใชในการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบหัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


          •ปัญหา คือ อะไร

          •เทคนิค With – Why Analysis สำหรับการแก้ไขปัญหา

          •การจัดลำดับการแก้ไขปัญหาแบบ With – Why Analysis

          •Workshop 1: กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ตัวอย่าง และนำเสนอ (Present)

          •ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

          •เทคนิคการรดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงานอย่างยั่งยืน

          •การสำรวจสภาพปัญหาด้วยหลักการ 5 Gen ดังนี้

                    o3 G (Genba : สถานที่จริง,Genbutsu : ของจริง, Genjitsu : สถานการณ์จริง)

                    o2 G ที่เหลือ (Genri : หลักการ/ทฤษฎี, Gensoku : ระเบียบกฎเกณฑ์)

          •Workshop 2: กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ

          •สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ มอบของรางวัล (ทุกกิจกรรมมีการให้คะแนน)


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •พนักงาน หัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Start With Why (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม Start With Why, หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์ 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตรอบรมช่างแอร์มืออาชีพ ติดตั้ง, ล้าง, ซ่อม เครื่องปรับอากาศทั้งแบบธรรมดาแล...

อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบบรู้ลึกรู้จริง ทำได้ดี และปลอดภัย ทั้งงานติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ บำรุงรักษา และซ่อมได้ทุกอาการ สอนทั้งไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์ การใช้เครื่องมือช่างแอร์ เครื่องวัดต่าง ๆ ชนิดของน้ำยาแอร์ การคำนวณขนาดห้องขนาด BTU