หลักสูตรอบรม Start With Why (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

รหัสหลักสูตร: 66777

จำนวนคนดู 1263 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม Start With Why  (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในการทำงานใดๆก็แล้วแต่มักจะเกิดปัญหาอยู่เสมอ แต่หากเกิดปัญหาแล้วพนักงาน หัวหน้างาน หรือทีมงานจะมีวิธีแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงานนั้นอย่างไร เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น โดยหลักสูตร Start With Why จะเน้นฝึกปฏิบัติและนำปัญหาจากหน้างานของท่านที่มีนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ มากกว่าการจำ และสามารถนำแนวทางของการเรียนรู้นำไปพัฒนางาน แลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานได้

          2.เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางความรู้ไปปฏิบัติ และประยุกต์ใชในการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


          •ปัญหา คือ อะไร

          •เทคนิค With – Why Analysis สำหรับการแก้ไขปัญหา

          •การจัดลำดับการแก้ไขปัญหาแบบ With – Why Analysis

          •Workshop 1: กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ตัวอย่าง และนำเสนอ (Present)

          •ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

          •เทคนิคการรดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงานอย่างยั่งยืน

          •การสำรวจสภาพปัญหาด้วยหลักการ 5 Gen ดังนี้

                    o3 G (Genba : สถานที่จริง,Genbutsu : ของจริง, Genjitsu : สถานการณ์จริง)

                    o2 G ที่เหลือ (Genri : หลักการ/ทฤษฎี, Gensoku : ระเบียบกฎเกณฑ์)

          •Workshop 2: กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ

          •สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ มอบของรางวัล (ทุกกิจกรรมมีการให้คะแนน)


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •พนักงาน หัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Start With Why (การวิเคราะห์ความเสี่ยง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม Start With Why, หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์ 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด