หลักสูตร การรับมือข้อร้องเรียน call center

รหัสหลักสูตร: 66905

จำนวนคนดู 576 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การรับมือข้อร้องเรียน call center
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกันไม่ว่าองค์กรใดทำธุรกิจประเภทใดล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงานการสื่อสารการสร้างจิตสำนึกในงานบริการ เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเราต้องมีการสื่อสารที่ดีและช่องทางหนึ่งที่จำเป็น คือการสนทนาทางโทรศัพท์ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกันการสนทนาการตอบปัญหามารยาทหรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตาภาพลักษณ์ ขององค์กรหากเจ้าหน้าที่ call center มีการสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดี และมีจิตสำนึกการบริการ (Service mind) มีทัศนคติเชิงบวกการใช้คำพูดน้ำเสียงการตอบข้อซักถามการให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านทางโทรศัพท์ การรับคำร้องเรียนจากลูกค้าเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานบริการให้ลูกค้าเกิดการประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวผู้ให้บริการและองค์กรคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) คือผู้ที่มีบทบาทศูนย์รวมขององค์กรในการรับสายเข้าการโทรออกขององค์กร และยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการให้คำแนะนำการตอบคำถาม ซึ่งเป็นบทบาทของพนักงาน Call center จะเห็นได้ว่าบทบาทของพนักงาน call center เป็นส่วนสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรสิ่งที่จะช่วยเสริมบทบาทให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น “พนักงานต้องมีจิตบริการ (Service mind)” เต็มใจที่จะช่วยเหลือตอบคำถามให้คำแนะนำแบบมืออาชีพจะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของงานบริการ การสื่อสาร และการบริการทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าประทับใจ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการสื่อสารการสนทนาการตอบคำถามการนำเสนอการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)

 • การสร้าง Mindset ของพนักงาน Call center ในงานบริการ
 • คุณสมบัติของพนักงาน Call center
 • มุมมองของการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 • Workshop

Module 2 : พนักงาน Call center มืออาชีพ

 • คาดหวังของลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาหาเรา
 • คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตบริการในฐานะพนักงาน Call center
 • เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพและลดอารมณ์เชิงลบจากลูกค้า (การรับสายโทรศัพท์ การทักทาย การแนะนำตัวเอง การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ รับฝากข้อความ และ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์)
 • ทักษะการฟัง การใช้คำพูดในแต่ละสถานการณ์ในการสนทนากับลูกค้า
 • สาเหตุของการเกิดคำร้องเรียนลูกค้าและแนวทางวิธีการรับมือลูกค้าร้องเรียน
 • กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทกับการร้องเรียน
 • ขั้นตอนการรับคำร้องเรียนลูกค้าที่เหมาะสม
 • ทักษะการเจรจาต่อรองลูกค้า
 • เทคนิคการตอบคำถาม และการให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ
 • สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการรับคำร้องเรียน และการสื่อสารทางโทรศัพท์ในฐานะพนักงาน Call center
 • วิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงาน
 • Workshop/Roleplay จากสถานการณ์จริงในการปฎิบัติงาน วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน Call center     
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การรับมือข้อร้องเรียน call center
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Call center, งานบริการ, ทักษะการเจรจาต่อรองลูกค้า, ทักษะการฟัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด