หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA Requirement & Implementation Training Course ( AIAG-VDA ) version ใหม่ล่าสุด ออกเมื่อ 2019

รหัสหลักสูตร: 67340

จำนวนคนดู 353 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA Requirement & Implementation Training Course  ( AIAG-VDA ) version ใหม่ล่าสุด ออกเมื่อ 2019
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA เป็นข้อกำหนดหลัก ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ โดยใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ DFMEA องค์กรที่มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองค์กรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายแผนก) ร่วมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อประกันแต่เนิ่นๆ ต่อขอบเขตที่อาจเป็นไปได้ว่าข้อขัดข้องด้านศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่ก่อตัวขึ้นในการสร้างปัญหา จะได้รับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อพนักงานประกอบของลูกค้าและผู้ใช้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา

1.แนะนำการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)

2.รายละเอียดความต้องการ DFMEA การสร้างเอกสาร และทดลองปฏิบัติ

3.รายละเอียดความต้องการ PFMEA การสร้างเอกสาร และทดลองปฏิบัติ

4.การบริหาร DFMEA และ PFMEA ในองค์กร โดยการเขียนเป็นแผนภูมิ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA Requirement & Implementation Training Course ( AIAG-VDA ) version ใหม่ล่าสุด ออกเมื่อ 2019
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ศักยภาพและผลกระทบ FMEA, กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ์, กระบวนการ PFMEA, รายละเอียดความต้องการ DFMEA, DFMEA, PFMEA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต