หลักสูตร การจัดโต๊ะ และมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล สำหรับโรงแรมและภัตตาคาร (Dining Etiquette)

รหัสหลักสูตร: 67494

จำนวนคนดู 297 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดโต๊ะ และมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล สำหรับโรงแรมและภัตตาคาร (Dining Etiquette)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ความศิวิไลซ์หรือความความมีอารยธรรมหรือความเจริญของสังคมต่างๆ แม้แต่ประเทศต่างๆ จะดูได้จากการดำเนินชีวิต หรือการกินการอยู่ ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมหมู่มาก ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (International) และสิ่งที่สังคมจะใช้ร่วมกันคือการกินหรือการรับประทานอาหาร ซึ่งไม่ได้หมายถึงอาหารตะวันตกเพียงอย่างเดียว จะเป็นอาหารของชาติไหนก็แล้วแต่ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวอาหารแต่อยํ่างใด แต่อยู่ที่ที่วิธีการรับประทาน ซึ่งต้องยอมรับว่ามีที่มาพื้นฐานพื้นฐานเริ่มต้นมาจากการรับประทานอาหารตะวันตก เพราะแพร่หลายออกไปยังประเทศต่างๆ ก่อนและมากที่สุด

          มารยาทการับประทานอาหารแบบสากลจึงเป็นความรู้และทักษะสังคมที่ผู้ที่จะต้องเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพบปะ ติดต่อประสานงานกับผู้คนต่างๆ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตส่วนตัว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความคุ้นเคยไว้ก่อน อันเป็นการแสดงถึงทักษะสังคมและความมีมารยาท ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ทักษะหรือมารยาทที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้องไม่ในหน้าที่ใดก็หน้าที่หนึ่ง คือ

     - การเป็นแขกรับเชิญ (Guest)

     - การเป็นเจ้าภาพ (Host)

     - การเป็นผู้จัด (Ogranizer)

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรู้เกี่ยวกับงานเลี้ยงแบบต่างๆ (Types of service functions)

2.ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม (Menu and drink list)

3.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือของใช้ในการรับประทานอาหาร (Dining equipment and utensil)

4.ความรู้เกี่ยวกับการจัดโต๊ะในรูปแบบต่างๆ (Table setting)

5.การเชิญแขกและการับเชิญ (Invitation)

6.การเตรียมตัวเข้าสู่งานเลี้ยง (Preparing to enter the banqueting)

7.วิธีการและมารยาทในการดื่ม (Drinking etiquette)

8.วิธีการและมารยาทในการรับประทาน (Dining etiquette)

9.ข้อควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติในขณะรับประทานอาหาร (Do and don't during the dining)

10.การออกจากงานเลี้ยง (Departing the banqueting)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรในองค์กรที่ควรต้องใช้ทักษะการรับประทานอาหารทั้งผู้ที่จะเป็นแขกและผู้จัดงานเลี้ยง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดโต๊ะ และมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล สำหรับโรงแรมและภัตตาคาร (Dining Etiquette)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แขกรับเชิญ, เจ้าภาพ, ผู้จัด, มารยาทในการดื่ม, มารยาทในการรับประทาน, การออกจากงานเลี้ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต