โครงการ Smart Value Creation 2024 ECO Sphere เชื่อมโยงนวัตกรรมนำพาโลกสีเเขียว

รหัสหลักสูตร: 67674

จำนวนคนดู 481 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

Smart Value Creation 2024 โครงการสร้างเวทีจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมฟังเสวนา เจรจาจับคู่ และกิจกรรมสุด Exclusive


6 กลุ่มสินค้า ด้านนวัตกรรม BCG 

 • กลุ่มบรรจุภัณฑ์
 • กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม
 • กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
 • กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight

 • สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
 • เจรจาจับคู่กับนักวิจัย และ/หรือ เทคโนโลยี เพื่อได้รับคำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
 • โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า


วันที่: 24 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 4 มิถุนายน 2567

เวลา: 9.00 – 17.00 น.

สถานที่: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา)

หัวข้ออบรมสัมมนา
กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 

 • กิจกรรมเสวนาและให้คำปรึกษาในการต่อยอด และพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฎฏิบัติการ (WORKSHOP) การบ่มเพาะพัฒนาจ้อเสนอโครงการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาส
  พบปะทูตพาณิชย์จาก 4 ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม BCG

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนาฟรี, ความรู้ด้านเทคโนโลยี, นวัตกรรม, สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ, สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด