การสร้างรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจ (Co-operation & Development Model)

รหัสหลักสูตร: 65557

จำนวนคนดู 1118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสร้างรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจ (Co-operation & Development Model)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ปัจจุบันนี้ ธุรกิจที่จะดำรงอยู่ได้ ไม่ง่าย มีหลายปัจจัย ที่ทำให้ธุรกิจเดิมๆต้องล้มหายไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้

และปัจจัยหลักก็มาจาก Technology ที่เปลี่ยน และมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบคู่ขนานที่ทรงพลังมาก

นั้นก็คือ Customer behavior (นิสัยของคนทั้งโลกเปลี่ยนไป แม้แต่พนักงานของเรา) และ New Business Model (ที่จะมาล้มธุรกิจเดิมๆที่เราเรียกว่า Business Disruption)

การมาของทั้ง 2 สิ่งนี้ ได้สร้างการเปลี่ยนจะไม่มีวันย้อนกลับมา  นั้นหมายความว่า ถ้าองค์กรของท่านยังไม่ได้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมอยากที่จะดำรงอยู่ได้ 

จากประสบการของผมในการเป็นที่ปรึกษา และการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกิจ (Auditor) มามากกว่า 30 ปี ทำให้ผมเห็นปัญหาขององค์กรธุรกิจ และสรุปได้ว่า ถ้าจะทำให้พวกเขาจะดำรงอยู่ได้ เราต้องป้อน องค์ความรู้ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ทัศนคติที่ถูกต้อง ให้กับองค์กรนั้นๆ นั้นหมายถึงในทุกระดับชั้นของพนักงานในองค์กร

ในฐานผู้นำองค์กร คุณไม่มีทางเลือก ถ้าคุณต้องการที่จะคงอยู่ต่อไป หรือได้รับชัยชนะก็ตาม คุณจะต้องให้ แม่ทัพ นายกอง หรือพลทหาร ของคุณได้เข้าใจถึง !!

1. สถานการณ์ของสนามรบ !! คุณว่าพนักงานของพวกคุณเข้าใจธุรกิจที่ทำอยู่ และภาพภายนอกนั้นดีแค่ไหน (เราต้องทำให้พวกเขารู้จัก Outside)

2. ได้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองหรือยัง !! คุณว่าพวกเขาทำงานกันด้วย ประสิทธิระดับไหน (เราต้องทำให้พวกเขาเข้าใจ Inside)

3. พวกเขาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพแล้วยัง !! คุณว่าพวกเขาพร้อมและเข้าใจ ถึงการที่จะทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนกันแล้ว !! (เราต้องทำให้พวกเขาเข้าใจ Human Side)

คุณเห็นโจทย์และคำตอบแล้ว ว่าองค์กรธุรกิจที่จะชนะและอยู่รอดได้นั้น ต้องการอะไร !!

และผมได้เตรียมโปรแกรมการอบรม ที่จะให้แนวคิดทั้งหมดนี้ กับทีมของคุณแล้ว !!

โปรแกรมนี้มีชื่อว่า

“การสร้างรูปแบบความร่วมมือ และการพัฒนาธุรกิจ”

(Co-operation & Development Model)

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ ผู้จัดการ และหัวหน้างานของคุณ ได้เข้าใจถึงปัญหาและสถานการณ์ของธุรกิจ (Outside) / การจัดการธุรกิจและกับตัวเอง (Inside) / การจัดการกับผู้คน (Human side) ทั้งหมดนี้มันผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก และเมื่อพวกเขากระจ่างแจ้งในทั้ง 3 ประเด็นนี้แล้ว ก็ไม่ยากที่พวกเขาจะขับเคลื่อนมันไปได้ !!

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

 โปรแกรมนี้ใช้อะไรมาตอบโจทย์นี้ !!

1.เพื่อตอบโจทย์ Out Side ด้วยแนวคิดการของ Business Model Canvas (BMC) เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ ธุรกิจ การแข่งขัน ระบบสนับสนุน การคิด Innovation

2.เพื่อตอบโจทย์ Inside ด้วยแนวคิดการพัฒนาแบบ IKIGAI เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึง เป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของชีวิต

3.เพื่อตอบโจทย์ Human Side เราจะให้แนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Love Quotient เพื่อให้พัฒนาให้พวกเขาเข้าถึงการเป็นผู้นำที่ดี (ทีมที่ดีมาจากผู้นำที่ดี)

และผลลัพธ์ของการใช้ทั้ง 3 เครื่องมือนี้คือ ทำให้ทีมมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ของธุรกิจ ขององค์กร และของตัวเขาเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกๆกิจกรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั้นคือ

ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพัฒนาความร่วมมือต่อไปจนได้ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (Innovation) หรือ รูปแบบการทำธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ (New Business Model)

โปรแกรมนี้เรามีหัวข้อ และเนื้อหาอะไรบ้าง 

Part A : แนวคิดของ IKIGAI

>Goal for life

>Goal for Business

>Goal Setting

Part B : Business Model Canvas 9 Blocks

>Business Situation

>Product Value + Customer Segment

>Business Supporting + Innovation

Part C : การบริหารงานแบบ Love Quotient

>Who are you ?

>Why they need Love ?

>The way of Love.

ทั้ง 3 parts นี้จะให้แนวคิดใน Principle / Case Study / Work shop ใน 1 วันของการอบรม ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ

>พัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับหัวหน้าแผนก ผู้นำหน่วย ให้มีความรู้แบบองค์รวม

>พัฒนาองค์กรธุรกิจที่ต้องการ พัฒนาทีม พัฒนาธุรกิจ ให้ใหม่และสดอยู่เสมอ

ทำไมคุณต้องมาเรียนกับเรา...เพราะเราใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ถึง เพื่อมาถ่ายทอดแนวคิดใหม่ๆให้กับองค์กร ของท่าน

 ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน

> อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำมามากกว่า 30 ปี ได้แก่ : B.Grimm Group, Thai Summit Group, Fujikura Group ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/ Logistic / BOI / Import & Export/ Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing

>ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร Tangram Strategic Consultant ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ทำงานในเรื่อง Business Model + Branding และ งาน Part Time GM

จากข้อมูลนี้ ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหาร New Project ในจินตนาการ ให้กลายมาเป็นธุรกิจ ที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจ (Co-operation & Development Model)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺีสร้างทีม, Team Building, พัฒนาองค์กร, งานบุคคล, สร้างผู้นำ, สร้างธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด