หลักสูตร นักจัดซื้อ กับการบริหารพัสดุ (ROP/EOQ/MRP/ERP) Purchaser for Inventory management (ROP/EOQ/MRP/ERP)

รหัสหลักสูตร: 67551

จำนวนคนดู 329 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร นักจัดซื้อ กับการบริหารพัสดุ (ROP/EOQ/MRP/ERP) Purchaser for Inventory management (ROP/EOQ/MRP/ERP)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            การบริหารพัสดุ ที่เราเรียกกันในทางบัญชีว่า Inventory Management มีหลายจุดที่เกี่ยวข้อง แต่เราจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุดิบ (Material)

คำถาม : คุณคิดว่าการบริหารพัสดุ ในส่วนของวัตถุดิบ ควรเป็นหน้าที่ของใคร ในการดูแลงานนี้ !

บ้างคนจะตอบว่า Store ไง เขาต้องดูมันในทุกๆวันอยู่แล้ว แต่ถ้าผมบอกว่า Store มีหน้าที่แค่เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแล รักษา ซึ่งมันเป็นการบริหารเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ Inventory Management คือ การบริหารในเชิงมูลค่า แสดงว่าคำตอบนี้ผิด แล้วใครจะมาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ ได้ดีที่สุด !

คำตอบ : ผู้ที่รู้เรื่อง 1. มูลค่า (Cost) 2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อ (Order Leader time) 3. รู้ว่าจะต้องใช้เมื่อไหร่ (Requirement date) แล้วใครล่ะที่รู้ทั้ง 3 ข้อนี้ มากที่สุด !

คำตอบ : หน่วยงานจัดซื้อ รู้ทั้ง 3 ข้อนั้นอยู่แล้ว

          ในปัจจุบันนี้ กิจกรรมทางธุรกิจนั้น มีการผลิตสินค้าที่มีกระบวนผลิตที่ซับซ้อน และเป็นการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass production) และยังจะต้องมีความสามารถที่จะกระจายสินค้า (Distribution) การส่งมอบ (Delivery) และการเก็บรักษา (storage) อีกด้วย โดยรวมเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่า Logistic system และการบริหารพัสดุ (Inventory Management) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Logistic และเป็นหัวใจของการบริหารธุรกิจด้วย

 ในยุคนี้ การบริหารพัสดุ เราจะทำกันโดยผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program) ที่ได้แก่

 • Re-order point (ROP) : ปัจจัยการผลิตที่ต้องการ การบริหารจัดการแบบพิเศษ เช่น Non- Material
 • Material Requirement Planning (MRP) : วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบ
 • ERP (Enterprise Resource planning) : การบริหารทรัพยากรทั้งระบบ
 • EOQ Concept (Economic order quantity) : การจัดซื้ออย่างประหยัด

           องค์ความรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราเรียกว่า เครื่องมือในการบริหารพัสดุ (Tool for Inventory Management) ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรในสายงานด้าน Logistic

หน่วยงานจัดซื้อ และบุคลากรจัดซื้อ ในองค์กรของท่าน มีความรู้เหล่านี้หรือยัง !

แต่จากข้อเท็จจริง คือ บุคลากรจัดซื้อในปัจจุบัน 90% ไม่ได้จบมาในสายงานด้าน logistic / Engineering และนี้อาจเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ ให้กับองค์กรของท่าน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ ผมจึงได้ออกแบบการอบรมที่จะเพิ่มทักษะนี้ แก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อของท่าน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.งานจัดซื้อ คือ ผู้สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ (We are supporter)

 • เรา คือ ผู้สนับสนุน (We are supporter)
 • งานจัดซื้อ เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Inventory Management & Logistic

2.ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Inventory Management

 • ธุรกิจการผลิต (Manufacturer) : ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น OEM/ODM/OBM
 • ธุรกิจการค้า (Commercial) : ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น Retail / Wholesale / E-Commerce

3.กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ (Activity for Inventory Management) และเกี่ยวข้องอย่างไร !

 • การวางแผน (Planning)
 • การจัดการคลังสินค้า (Wearhouse Management)
 • การจัดซื้อ (Purchasing)
 • การขนส่ง (Transportation)

4.งานและเครื่องมือ ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม : (Job & Tooling to drive activity )

 • job : Ordering / Inventory control / Warehouse management /Transportation
 • Tool : JIS / ROP/ EOQ/ MRP I & II / ERP

5.การนำเอาเครื่องมือมาใช้งาน (Tool Implementation) * 4 Exercises

 • ROP (Re-order point)
 • EOQ (Economic Order Quantity)
 • MRP I (Materials Requirements Planning & Purchasing)
 • ERP (Enterprise Resource Planning) Implementation

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อมาบริหารจัดการงานจัดซื้อ
 • หัวหน้าแผนก และผู้บริหาร ในหน่วยงานจัดซื้อ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปมาบริหารจัดการงานจัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป และสนใจในเรื่องการบริหารพัสดุด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นักจัดซื้อ กับการบริหารพัสดุ (ROP/EOQ/MRP/ERP) Purchaser for Inventory management (ROP/EOQ/MRP/ERP)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ, OEM/ODM/OBM, Retail / Wholesale / E-Commerce, ธุรกิจการค้า, จัดการคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด