การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

รหัสหลักสูตร: 65551

จำนวนคนดู 5249 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ  (Purchasing Agreement as Professional)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional)


การทำข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขายนั้น เป็นเรื่องสำคัญของนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระบวนการจัดซื้อ ถ้ามันเริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ไม่ถูกต้อง คุณก็จะรู้ว่าปัญหาจะตามไม่ช้าก็เร็ว !

ถ้าองค์กรของท่าน ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าแล้ว แน่นอนประสิทธิภาพในการแข่งขันย่อมจะสู้คู่แข่งไม่ได้ เช่น ข้อตกลงที่เสียเปรียบ / ข้อตกลงที่ทำให้ล้าช้า / ข้อตกลงที่ทำเกิดปัญหาในการทำงาน  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ของท่าน ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรพิเศษขึ้นมา สำหรับงานจัดหา โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า


"การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)"


หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / QMR ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว  ซึ่งจะต้องทำข้อตกลงที่หลากหลายกับ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงเงื่อนไขในการสั่งซื้อวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่ง

เป็น leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

การอบรม จะมีรายละเอียดดังนี้   การทำข้อตกลงทางการค้าอย่างมืออาชีพ (Trade Agreement as Professional) จะมี 5 topics ดังนี้


1. Agreement Starting : ข้อตกลงเริ่มต้นเมื่อไหร่ / มีกระบวนการอย่างไร

 > กระบวนการทำข้อตกลง (Activity Loop) : Purchase Request / Request Sample & Price / Ordering /Evaluate .

> การยืนยัน คุณสมบัติ (Specification Confirmation) : Testing / Approve


2.Price & Payment Agreement : ข้อตกลง เรื่องราคาและการชำระเงิน เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ?

> การยืนยันราคา (Price Confirmation) ทำอย่างไร !

> การอนุมัติราคา (Price Approval) ทำเพื่ออะไร !

> การตกลงราคาแบบมีเงื่อนไข (Price Condition) มีแบบไหนบ้าง !

> ข้อตกลงในการชำระเงิน (Payment Term) ควรเลือกแบบไหน !


3.Trade Agreement : ข้อตกลงทางการค้า มีอะไรบ้าง ?

> วิธีการส่งมอบ (Term of Delivery) มีแบบไหนบ้าง และการเลือกใช้

> ข้อกำหนดในวิธีปฏิบัติของ Incoterm 2020


4. ข้อตกลงพิเศษ (Special Agreement) เพื่อให้การทำธุรกิจ ได้รับความสะดวก, ได้รับการคุ้มครอง และ ไม่เกิดข้อขัดแย้งขึ้น

> สิทธิทางภาษี (tax)

> การออกเอกสารรับรองต่างๆ (certificate)

> การรับรองในคุณภาพ (Warranty)

> ข้อตกลงในการทำการค้า หรือ การทำสัญญาการค้ากับผู้ขาย (Contract business) ประกอบด้วยอะไรบ้าง !


5. ศึกษารูปแบบการทำข้อตกลง ในกรณีต่างๆ

> ตาราง แสดงการเสนอซื้อ และเสนอขาย (Trade Term Table)หมายเหตุ : โดยเนื้อหาการทำข้อตกลง จะคลอบคลุม Supplier ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

•จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจหัวข้อ และเนื้อหา รวมถึงวิธีการ ในการทำข้อตกลงทางการค้ากับ supplier และสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

•จะช่วย ลดความผิดพลาดในการประสานงาน ระหว่างแผนกต่างๆ ใน First order หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

> เราจัดการสอนแบบ On line live on Zoom Meeting ทำให้ปลอดภัยจากโควิท 19 , สะดวกไม่ต้องเดินทาง, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

> เรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่ทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

> เราใช้หลักการ Small Class Room 15 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

> เราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดหา / ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America และยังเป็น Lead auditor มามากกว่า 20 ปี

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / QS / ISO / BOI / Import & Export / Logistic / ERP / QMR


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


•ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา

•หัวหน้าแผนก ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น

•เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปทำงานในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: agreement, อบรมจัดซื้อ, ข้อตกลง, procuement, Import, นำเข้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า