เทคนิคการเป็นโค้ชสอนงานอย่างมือโปร (PROFESSIONAL COACH)

รหัสหลักสูตร: 34056

จำนวนคนดู 939 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้สอนงาน ที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะได้เป็นอย่างดี

2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการสอนงานให้ได้ผลลัพท์ตรงตามเป้าหมายและมีคุณภาพ

3) เพื่อให้สามารวิเคราะห์แนวทางการสอนงานกับบุคคลแต่ละประเภท

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • การเตรียมความพร้อมในการให้คำชี้แนะ ปรีกษา และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์และการปรับทัศนคติของบุคคลแต่ละประเภทควรสอนงานแบบใดให้ไม่น่าเบื่อ
  • การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอยากเรียนรู้ และมีอารมณ์ร่วม
  • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ต่างๆ ของผู้สอนงานไม่ให้กระทบกับการสอนงาน
  • การค้นหาและดึงศักยภาพ จุดแข็งของตนเองให้สามารถโค้ชลูกน้องได้มีประสิทธิภาพ
  • ขั้นตอนการดำเนินการสอนงานให้ได้ผลลัพท์ตรงใจผู้สอน และได้ใจผู้ถูกสอน
  • เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการสอนงานให้บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น
  • เทคนิคการสื่อสาร การใช้ภาษากาย ท่าทาง และบุคลิกภาพ และการสร้างสัมพันธภาพในการสอนงานระหว่างผู้สอนและผู้ถูกสอนงาน
  • การมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผล

 สอบถามและสำรองที่นั่ง 0876496142


 

4 พฤศจิกายน 2559

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสอนงาน, ที่ปรึกษา, coaching, ให้คำชี้แนะ, mentoring

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด