จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)​

จำนวนคนดู 349 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน(Action Plan) และเทคนิคการคำนวณงบประมาณ  (Budget)  ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
หลักการและกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร
แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่ฝ่ายงาน HR เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย ในสถานะการณ์ต่าง ๆ
กรณีองค์กรมีกลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy)
กรณีองค์กรมีกลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
กรณีองค์กรมีกลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)    
องค์ประกอบและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR
ารวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจัดทำ HR Strategy
การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis
การวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน     
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ
HR จากกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ
เทคนิคที่จะทำให้ Line Manager ให้ความสำคัญและมองว่า HR Planning เป็นแผนงานของตนเอง
เทคนิคการจัดทำ HR  Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัด
การจัดทำงบประมาณ HR
แนวคิดและหลักการจัดทำงบประมาณ HR
การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR
เทคนิคการคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย HR ในหมวดต่าง ๆ
Workshop - ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ HR
วิธีการฝึกอบรม :
      -   บรรยาย
      -   แลกเปลี่ยนประสบการณ์
      -   Workshop ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
      -   ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
      -   เจ้าของกิจการ
วิทยากร         อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 25 ปี
วิทยากร อาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”

“SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, การอบรมพนักงาน, อบรมพนักงานขาย, อบรมบุคลากร, บริษัทฝึกอบรมการขาย, กลยุทธ์ธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด