สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ  เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.บุคลากรสามารถเสริมสร้างให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานประสบความสำเร็จ

2.บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือองค์กรได้

3.บุคลากรสามารถบริหารความสุขในชีวิตการทำงานได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการคิดงานปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วิทยากร
ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน ผู้บริหาร องค์กร/บริษัท และบุคคลทั่วไป ที่สนใจต้องการสร้างและบริหารความสุขในชีวิตการทำงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติบางประการที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
สถานที่จัดงาน
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,800.00 บาท 2,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บมจ.ซีพี ออลล์
ชื่อผู้ติดต่อ:วรรณทิพย์ ชูกิจโกศล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-071-2970

หากท่านต้องการสมัคร เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
3800บาท
ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน
3500บาท
สอนการกรตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจตัวแทนประกันและธุรกิจขนาดเล็ก วีธีเเปิดร้านออนไลน์โปรโมทร้านด้วย SEO-SMO
4,000.00บาท
1. เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร 2. เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 3. สามารถวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดทั้งจากการดำเนินการและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
3500.00บาท
การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
7600บาท
สัมมนาและเยี่ยมชม Best Practice ด้านการบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ “Service 4.0
3900บาท
การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้การจูงใจ การโน้มน้าวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้ใ