ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )

รหัสหลักสูตร: 66604

จำนวนคนดู 1084 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
รอบที่

1

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล
     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
          -    สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
   3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
   2.  การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่
   3.  การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน  / การเตรียมการสอน
            -    การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม
            -    การวางแผนการสอน / การนำเสนอ
            -    การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)
            -    การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)
            -    การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ (Game for Training Play)  
   4.  ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมืออาชีพ
   5.  WORKSHOP : การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)
            -    การสอนแบบบรรยาย
            -    การสอนแบบสาธิต
            -    การสอนแบบมีส่วนร่วม
   6.  เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร
            -    หลักการพูดและการนำเสนอ
            -    การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
            -    การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
            -    การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer
            -    การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง
            -    การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
            -    จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
            -    เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ
   7.  การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม
            -    (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)    

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
  
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
            -    การบรรยาย  
            -    กิจกรรม และเกม
            -    การแสดงออก   
            -    กลุ่มสัมพันธ์  
            -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร, Training for the Trainer Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด