หลักสูตรอบรม การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

รหัสหลักสูตร: 52660

จำนวนคนดู 1078 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการบริการบนพื้นฐานของการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญ และ ความหมายของ CRM ในมุมมองของลูกค้า และ ธุรกิจ

2.ความต้องการ และ ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย (ธุรกิจ)

3.การออกแบบมาตรฐานการบริการจากกระบวนการทำงานของบริษัทฯ

1.ก่อนการขาย

2.ระหว่างการขาย

3.หลังการขาย

4.กิจกรรม “การสร้างมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ” พร้อมนำเสนอ

5.การบริหารการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัส

1.การปฏิบัติเมื่อพนักงานพบลูกค้า

2.การปฏิบัติเมื่อให้ลูกค้ารอ

3.การปฏิบัติเมื่อลูกค้าขอข้อมูล

4.การปฏิบัติเมื่อลูกค้าชำระเงิน

5.การปฏิบัติเมื่อต้องส่งลูกค้าต่อไปยังผู้อื่น

6.กิจกรรม “แนวทาง การพัฒนาพนักงานบริการ เพื่อส่งมอบความประทับใจ”

7.ตัวอย่าง รูปแบบระบบการบริการอย่างมืออาชีพของธุรกิจอื่น

8.กิจกรรมระดมสมอง: “รูปแบบการบริการของบริษัทฯ”

9.ระบบการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

1.การจัดทำระบบการจัดการข้อร้องเรียน

2.การจัดการหน้างาน

3.ระบบ Call center ของบริษัท

4.การนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

10.กิจกรรม: “ระดมปัญหาการบริการและการแก้ไข”


14 พฤษภาคม 2561

09.00 – 16.00


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม, การบริหาร, การบริการ, บนพื้นฐาน, CRM, Customer Relationship management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด