สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผัก ผลไม้

จำนวนคนดู 536 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผัก ผลไม้
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องในการอบแห้งผลไม้อย่างมีคุณภาพ

2)เพื่อสร้างมูลค่่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร

3)เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ

 

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

8.30 – 09.00 น. การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 9.30 น.การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.15 น.ฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปถั่วเคลือบรสน้ำตาล และถั่วเคลือบรสวาซาบิ

วิทยากร โดย ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ

10.15 – 10.30 นพักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปถั่วเคลือบรสรสน้ำตาล (ต่อ)

วิทยากร โดย ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปถั่วเคลือบรสวาซาบิ (ต่อ)

วิทยากร โดย ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

14.00 – 14.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 16.30 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปถั่วเคลือบรสวาซาบิ (ต่อ)

วิทยากร โดย ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


กำหนดการ

วันพุฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561   เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

8.30 – 09.00 น. การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 9.30 น.การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.15 น.ฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะยงชิดแช่อิ่มอบแห้ง และเครื่องดื่ม มะยงชิดเข้มข้น (energy gel)

วิทยากร โดย น.ส.เนาวพันธ์ ดลรุ้ง และ น.ส.กฤตลักษณ์ ปะสะกวี

10.15 – 10.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปมะยงชิดแช่อิ่มอบแห้ง (ต่อ)

วิทยากร โดย น.ส.เนาวพันธ์ ดลรุ้ง และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเครื่องดื่มมะยงชิดเข้มข้น (energy gel)

วิทยากร โดย น.ส.กฤตลักษณ์ ปะสะกวี และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

14.00 – 14.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 16.30 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเครื่องดื่มมะยงชิดเข้มข้น (energy gel) (ต่อ)

วิทยากร โดย น.ส.กฤตลักษณ์ ปะสะกวี และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

16.00 – 16.30 น.สรุปโครงการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นวิทยากร
ทีมวิทยากร จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: มะยงชิตแช่อิ่มอบแห้ง, เครื่องดื่มมะยงชิตเข้มข้น, ถั่วเคลือบรสวาซาบิ, ถั่วเคลือบรสน้ำตาล, แปรรูปผลไม้, อบรมฟรี