สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ -ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Productivity and Quality in Service-Omotenashi)

จำนวนคนดู 232 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ  -ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Productivity and Quality in Service-Omotenashi)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
            ธุรกิจการบริการมีการเติบโต และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่กล่าวกันว่า แม้แต่ประเทศที่เจริญแล้ว อย่างญี่ปุ่น ก็ยังมีประสิทธิภาพ (Productivity) ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเอง ถึงแม้ว่า ธุรกิจการบริการจะมีขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ ภาคอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพได้ค่อนข้างสูง

            ดังนั้น จึงเห็นสมควรอย่างยิ่ง ที่จะนำเอาทฤษฎี และ กรณีศึกษา ใหม่ๆ เข้ามา เพื่อ ให้ธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการหลักของไทย สามารถที่พัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน ก็จะนำเสนอให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพของการบริการ กับ การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการนั้น ไม่ได้ขัดแย้งกัน สามารถที่จะเกื้อกูลกัน และดำเนินไปด้วยกัน เพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจบริการนั้นๆ ในการสัมมนานี้ จะ มีการนำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จากญี่ปุ่น (Omotenashi) และอื่นๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย

วิทยากร
ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อาจารย์พีรยา เศรษฐพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Productivity, Service, Omotenashi, ธุรกิจบริการ