เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ มืออาชีพ

จำนวนคนดู 374 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ มืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ความสงบสุขด้านแรงงาน ( Industrial Peace ) กลายเป็นประเด็นที่สำคัญในการทำธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความพร้อมของผู้ผลิตว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อได้ทันเวลาที่ต้องการได้หรือไม่ ดังนั้นเรื่องแรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ประสาน จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น มิใช่ใครก็ทำได้!! แต่โดยทั่วไป การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ยังขาดทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาแรงงานอันเป็นอุปสรรคต่อการผลิต และการจัดจำหน่าย เช่น เน้นการบริหารแบบตั้งรับ ( Defensive ) ใช้กฎหมายนำหน้า ใช้ Strategic Militant Style เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์เล่นบทบาทผิดๆ คือ สวมบท Counter Balancing Role มากเกินไป และปล่อยให้ผู้บังคับบัญชาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักแรงงานสัมพันธ์ฯลฯ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1.ทบทวนเป้าหมายภารกิจหลักและวิธีการ

บริหารงาน Integrated HR

-ภาระกิจของฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และบทบาทที่แท้จริงและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

   - สไตล์และความสามารถที่จำเป็นรวมทั้งศิลปะการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

2. จรรยาบรรณของนักแรงงานสัมพันธ์

3. การกำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

-การกำหนดKPI และยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการที่มีและไม่มีสหภาพแรงงาน

4. การประเมินบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์และเทคนิคการสังเกตความไม่ปกติ

5. การบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขข้อ

ร้องเรียน

6.การทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการสวัสดิการและการนำพาคณะกรรมการดังกล่าวให้อยู่ในกรอบและทิศทางที่ถูกต้อง

7. ระบบการลงโทษข้อกฎหมายและหลักวิธีการลงโทษตามหลักPositive Disciplineพร้อมตัวอย่างเครื่องมือที่ต้องใช้

 8. นำเสนอประสบการณ์จริงและเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในการจัดสวัสดิการแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานและองค์กรมีเทคนิคอย่างไร พร้อมทั้งกรณีศึกษา และตัวอย่างการจัดการส่งเสริมแรงงาน

สัมพันธ์และ CSR ในสถานประกอบการ จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำSponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: แรงงานสัมพันธ์, ็เจ้าหน้าที่บุคคล, HR, กฏหมาย, แรงงาน, มืออาชีพ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)