การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced

จำนวนคนดู 1977 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สำหรับ บุคลากรในองค์กรที่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการทำงาน

วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด


หัวข้ออบรมสัมมนา

การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

การจัดการไฟล์ข้อมูล และการสร้างความปลอดภัยให้กับ Worksheet/WorkBook

การตบแต่ง Worksheet แบบอัตโนมัติด้วย Conditional Formatting & Table

เทคนิคการกรอกข้อมูล & Shortcut Key

เทคนิคจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำด้วย Remove Duplicates

การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วย Data Validation

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันและเวลา NOW, TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลขและการกำหนดเงื่อนไข SUM, AVERAGE, MAX, MIN, LARGE, SMALL, BAHTTEXT,  COUNT, COUNTA, COUNTIF, SUMIF 

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล LOOKUP, VLOOKUP, OFFSET, INDIRECT

การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table & Pivot Chart

การรวมข้อมูลด้วยค้าสั่ง Consolidate

การสร้างกราฟ

การสร้างกราฟแนวโน้มข้อมูลด้วย Trend Line

การซ่อนและแสดงสูตร

การดูข้อผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Locate Errors in Formulars)

การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulars)

การเชื่อมโยงเซลข้อมูลระหว่าง Worksheet/Workbook

การสร้างและแก้ไข HyperLink - การจัดการหน้ากระดาษ

การใช้งานโปรแกรมบนระบบ Cloud (ต้องใช้ Internet) - การเปรียบเทียบ Microsoft Office 2003 – 2013



*** ทุกหัวข้อมี Workshop สำหรับการฝึกปฏิบัติ 

(กรุณานำ Notebook ที่มีโปรแกรม MS Office  version ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไป  มาในวันอบรมด้วยค่ะ) 


Sponsored
หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis

หลักการและเหตุผล           การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขาย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

วราภรณ์ ไตรศักดิ์ศรี

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และวิทยากรในองค์กรภาครัฐและเอกชน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: excel, microsoft excel, excel ในการทำงาน, การเก็บข้อมูล