หลักสูตร เทคนิคการตรวจติดตามภายในและการจัดการ CAR

รหัสหลักสูตร: 67367

จำนวนคนดู 75 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการตรวจติดตามภายในและการจัดการ CAR
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO9001,Food Safety System Management เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้อง มีในทุกองค์กรซึ่งทุกๆ ระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงานและพบว่าในกระบวนการ Verify System โดยวิธีการตรวจติดตามภายในนั้น ในปัจจุบันมาตรฐานด้าน Food Safety ที่ลูกค้าร้องขอให้มีการประยุกต์ใช้นั้น มีระบบหลากหลายส่งผลให้ทีมต้องดำเนินการ Internal Audit หลายรอบใน 1 ปี จึงใช้เวลาในการดำเนินการมากหรือดำเนินการแบบขาดประสิทธิภาพ

ในการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ Food Safety จังมีประโยชน์ในการทวนสอบระบบแบบรวมระบบที่เชื่อมโยงกันสามารถตรวจสอบแก้ไข พัฒนา หรือปรับปรุงได้อย่างเชื่อมโยงทำให้เกิดการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนช่วยลดเวลาในการดำเนินการช่วยลดการตรวจสอบซ้ำซ้อน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการทวนสอบระบบด้าน Food Safety เป็นแบบ Management System เพื่อให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนทำให้เสียเวลาในการ Audit

2.เพื่อให้กระบวนการออก CAR และการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความเป็นมาและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน

•การวางแผนการตรวจประเมิน

•เทคนิคในการบันทึกหลักฐานในการรายงานการตรวจติดตามภายใน

•เทคนิคการออก CAR

• หลักการเขียน ใบ CAR และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยทฤษฏีก้างปลา

•ตัวอย่างเครื่องมือการวิเคราะห์หาสาเหตุ

•หลักการป้องกันการเกิดซ้ำ (การตอบ CAR ในส่วนกระบวนการป้องกัน )ด้วยหลักการ PDCA


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหาร ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม หัวหน้างาน พนักงานและผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการตรวจติดตามภายในและการจัดการ CAR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO9001, Food Safety System Management, มาตรฐานด้าน Food Safety, กระบวนการออก CAR, การบันทึกหลักฐาน, หลักการเขียน ใบ CAR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า