เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Workplace Financial Wellness: มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนคนดู 101 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Workplace Financial Wellness: มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายองค์กรทบทวนจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และให้สวัสดิการต่างๆ เพื่อแข่งขันได้กับตลาด แต่ก็ยังประสบปัญหาในการดึงดูดและรักษาคนเก่งๆ ไว้อยู่ดี

สิ่งนี้ทำให้องค์กรสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถึงแม้เรื่องเงินจะเป็นปัจจัยต้นๆ ที่จะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจังคือพนักงานแต่ละคนสามารถบริหารจัดการเงินและสวัสดิการที่ได้รับมาได้แตกต่างกัน และมีข้อจำกัดในชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วย

ปัญหาเรื่องเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเพียงการให้เงิน แต่ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลเข้าร่วมด้วย

สัมมนานี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินซึ่งเป็นแนวทางที่หลายองค์กร (โดยเฉพาะในต่างประเทศ) ได้เริ่มนำมาใช้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงการให้รางวัลและผลตอบแทนแก่พนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม


รายละเอียดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา: 9.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)

สถานที่: โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร


พิเศษ ค่าลงทะเบียน 9,600 บาท เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563

จากราคาเต็ม 12,000 บาท (รวมบุฟเฟต์อาหารกลางวัน และเบรค 2 เบรค)


หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ภาพรวมและความท้าทายของธุรกิจ และการให้รางวัลตอบแทนและดูแลพนักงาน
  • องค์ประกอบของสุขภาวะทางการเงิน 
  • ความรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่จำเป็น
  • การตรวจสุขภาพทางการเงิน การบริหารการใช้จ่าย การวางแผนจัดการหนี้สิน การวางแผนเกษียณ และวางแผนการออมและการลงทุน 
  • ตัวอย่างโครงการในการจัดให้ความรู้การวางแผนการเงินและกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้และประสบความสำเร็จในการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่ม Talent 
  • การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่องค์กรได้เตรียมไว้ เพื่อให้พนักงานเห็นคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
  • Workshop การวางแผนโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินในองค์กร


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สุขภาวะทางการเงิน, Financial Planning, วางแผนการเงิน, Financial wellness, financial planning, talent management
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
3900บาท
ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
Excellent Service Behavior
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกองค์กรให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้บริการกับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งแบบพบหน้ากัน และพบกันทางโทรศัพท์ การให้บริการยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ
จิตวิทยาการบริหารคน หัวหน้างาน
3900บาท
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนา
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถป
หัวหน้างานยุคใหม่ กับการบริหารการผลิต
3900บาท
Promotion สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการการเงิน
3900บาท
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนกา
การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ