เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเจรจาต่อในงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม (Procurement & Negotiation Techniques in Construction work & Engineering services)

รหัสหลักสูตร: 66902

จำนวนคนดู 698 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเจรจาต่อในงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม (Procurement & Negotiation Techniques in Construction work  & Engineering services)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           นักจัดซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง และหรืองานบริการทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อซื้อใหม่สร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงโรงงานอาคารสถานที่ ในโรงงานหรือในองค์กรแม้จะมีความรู้เชิงวิศวกรรมหรืองานก่อสร้างมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยังคงประสบปัญหากับการคัดเลือกผู้รับเหมาให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็นไม่สามารถทำงานให้เต็มประสิทธิภาพได้ วิชานี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ท่านได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท ว่ามีแนวคิดโครงสร้างราคา (Cost Structures) ตลอดจนกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ วิธีหาแหล่งผู้รับเหมารวมถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและหรืองานบริการทางวิศวกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ผู้บริหารคาดหวังอะไรจากการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม ( What the Management’s Expectation from Procurement)

•เลือกวิธีจัดซื้อจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมอย่างไรให้เหมาะสม (Choosing the Right Construction & Engineering Services Procurement Method)

•วิธีค้นหาและคัดเลือกผู้รับเหมาให้เหมาะสม (How to sourcing & choose the Right Contractor)

•วิเคราะห์โครงสร้างราคาการก่อสร้างและงานบริการทางวิศวกรรม (Construction & Engineering work Cost Structure Analysis)

•วิธีการและเครื่องมือในการเปรียบราคางานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม ( Comparison Methodology & Tools in Construction & Engineering work) -Activity Based Costing ,                                     Weighted average scoring , WAS & TCO

•แนวทางเจรจาต่อรองและคัดเลือกผู้รับเหมา (Negotiation & Selecting Guidance)

•ข้อกำหนดสำคัญใน TOR ( Key term & conditions in Term of Reference)

•การตรวจรับการจ่ายเงินและการรับประกันงาน (Delivery ,Payment & Warrantee Method)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเจรจาต่อในงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม (Procurement & Negotiation Techniques in Construction work & Engineering services)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: TOR, Delivery ,Payment & Warrantee Method, Negotiation & Selecting Guidance, Construction & Engineering work Cost Structure Ana

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต