หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพด้วยจิตบริการ (Service Mind)

รหัสหลักสูตร: 67456

จำนวนคนดู 420 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพด้วยจิตบริการ (Service Mind)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับต้องสามารถปรับตัวกับการ เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ง่ายนักแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะพัฒนาทั้งความคิดการทำงานที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งสภาวะที่ท้าทาย เราในฐานะบุคลากรในองค์กร ยิ่งต้องฝ่าฟันบนเส้นทางของการทำงานให้ได้ แนวความคิดหรือทัศนคติ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ดังทฤษฎีของ Dr. Terry Warner “The Arbinger Mindset Model” การที่เราจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก Mindset ที่ดีก่อนจึงเกิดเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนในผลลัพธ์ที่ต้องการ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

          การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถมีพลังที่ร่วมกันผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ ทำงานแบบเชิงรุก ไม่ย่อท้อ ในยุคนี้องค์กรมีความต้องการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ความทุ่มเทในงานที่เกิดจากคนในองค์กร ด้วยลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปในการทำงานในองค์กร เราจึงต้องเข้าใจบุคคล และหากจะต้องบริการที่ดีไปสู่ ลูกค้าภายนอก คนในองค์กรต้องเข้าใจถึงการบริการกับลูกค้าภายในของเราก่อน ดังคำที่ว่า “Next process are our customers” การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างความสุขในการทำงาน นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมใน การบริการที่ดีส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้กับลูกค้าภายนอกที่มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเห็นถึงความหมายและความสำคัญของการบริการในการมีจิตบริการ (Service mind)

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเทคนิคการบริการลูกค้าภายในและภายนอกอย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการวิธีและเทคนิคด้านการบริการอย่างประทับใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset กับการทำงานในมุมมองของการบริการ

 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)นำสู่สิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองด้านงานบริการ
 • Workshop : การสำรวจตัวเองและการวางเป้าหมายการพัฒนาตนเอง
 • ความหมายและความสำคัญของการบริการในการมีจิตบริการ (Service mind)
 • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเราบริการลูกค้าภายใน-ลูกค้าภายนอกไม่ประทับใจ
 • แนวทางการสร้างวัฒนาธรรมการบริการในองค์กร
 • Workshop : ระดมความคิด “บุคคลแบบไหนที่จะทำให้การบริการประทับใจ”

Module # 2 เทคนิค วิธีการบริการให้ลูกค้าประทับใจ

 • คาดหวังของลูกค้าภายใน-ภายนอกในการใช้บริการของแต่ละส่วนงาน (Touch point)
 • คุณสมบัติ บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม
 • ลูกค้าของตนเองคือ “ใคร”
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • Workshop ระดมความคิดร่วมกัน
 • การสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ ทาง Line app การพูด ภาษากาย น้ำเสียง ที่เหมาะสมในการบริการกับลูกค้า
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • Workshop จากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์การทำงานร่วมกัน การปรับคำพูดในการบริการ/การแก้ไขปัญหา และอธิบาย การตอบคำถามลูกค้า
 • มารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้
 • เน้น Workshop/Roleplay จากเหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานและหัวหน้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพด้วยจิตบริการ (Service Mind)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หน้าที่และบทบาทของตนเอง, การมีจิตบริการ, วัฒนาธรรมการบริการ, การบริการประทับใจ, บุคลิกภาพ, มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด