การปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ

รหัสหลักสูตร: 62879

จำนวนคนดู 831 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คอร์สออนไลน์ (VDO)

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนทิศทางความต้องการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะทำการอบรมผ่านเว็บไซต์เรียนและสอบออนไลน์ PLASKILLS.COM ซึ่ง 

ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ในการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการเข้าอบรมดังนี้ 

สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบเรียนและสอบออนไลน์ 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

เข้าเรียนออนไลน์ในหลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน

เนื้อหาของคอร์ส
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ชีวภาพของไทยในอนาคต
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ชีวภาพของไทยในอนาคต
60:00
Sponsored
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021

หลักการและเหตุผล ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management)

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวน...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พลาสติก, bioplastics, อบรม, New Normol