ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste

จำนวนคนดู 67 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อการฝึกอบรม :

•ทำไม พนักงานต้องลดความสูญเสีย?

•เป้าหมายอยู่ที่ไหน? ใคร? ต้องการอะไร? ผลกระทบของความสูญเสียคืออะไร?

•การค้นหาสาเหตุของปัญหา

o5-Whys: วิธีการใช้ทฤษฎี 5 Whys เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

•ปัญหาความสูญเสียในการทำงานที่เกิดจากสาเหตุ 7 ประการ

1.การผลิตมากเกินไป (Overproduction)

2.การจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory)

3.ของเสีย / ผลงานเสีย (Defect)

4.กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ (Processing)

5.การรอคอยงาน / ว่างงานระหว่างผลิต (Delay)

6.การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)

7.การขนส่ง (Transportation)

•วิธีการลดความสูญเสียทำอย่างไร?

oเทคนิค การใช้วงจร PDCA เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสีย 7 ประการ

oเทคนิค ผลิตในปริมาณที่ต้องการแบบทันเวลาพอดี (JIT = Just In Time)

oเทคนิค การพัฒนาทีมให้มีมาตรฐานและทักษะหลายอย่าง

oเทคนิค กำจัดปัญหาจุดคอขวด (Bottle Neck) ของการทำงาน

oเทคนิค การจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ FIFO

oเทคนิค สร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

oเทคนิค 5ส เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดความสูญเสีย

oเทคนิค ลดความสูญเสียด้วย POKA YOKE

oเทคนิค การวิเคราะห์ Operation Process Chart

oเทคนิค การตั้งคำถาม 5W 1H และหลักการ ECRS

oเทคนิค ตั้งค่าเวลาเครื่องจักรให้น้อยที่สุดและดูแลเครื่องให้พร้อมใช้งาน

oเทคนิค ศึกษาการเคลื่อนไหวและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ

oเทคนิค วางผังเครื่องจักร ลดความซ้ำซ้อน และใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม

•ผลลัพธ์ของการลดความสูญเสีย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste, 7 waste, การลดความสูญเสีย, เทคนิคการลดความสูญเสีย, จิตสำนึกในการลดความสูญเสีย, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด