การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเทคนิคการแต่งหน้า

รหัสหลักสูตร: 65044

จำนวนคนดู 140 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเทคนิคการแต่งหน้าเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์เพื่อใช้ในการทำงาน การขาย การให้บริการ เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปจะต้องสร้างการรับรู้ด้านความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ความสวยงามและทันสมัยเกิดความประทับใจ และน่าจดจำแก่ผู้พบเห็น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงนำการปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ทั้งภายนอกและภายในรวมถึงฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบองค์รวมและภาพลักษณ์ในการทำงานให้สง่างาม

2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอกที่แท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

- 5 Charming Characteristics (บรรยาย+แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2 ชั่วโมง)

- สร้าง 5 บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก (5 Charming Characteristics) ในการเป็นผู้ขายและผู้ให้บริการที่ดี เป็นการเริ่มปรับตั้งแต่กระบวนการคิด ให้ออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างมีเสน่ห์ เช่น ในการให้บริการควรมีบุคลิกของผู้เอาใส่ใจ ดังนั้นจะมีวิธีการคิดและแสดงพฤติกรรมรวมถึงงดการแสดงออกบุคลิกเชิงลบอย่างไรถึงจะถูกมองว่าเป็นคนที่เอาใจใส่ เป็นต้น

- Professional Appearance (ฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

- ดูแลภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและความสวยงามให้เหมาะสมในการทำงาน โดยฝึกปฏิบัติภาษากาย ได้แก่ การทักทาย ทำความเคารพ การใช้ลักษณะมือ มารยาทการใช้สายตา มารยาทขณะนั่งคุยกับลูกค้า ยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ ลำดับการเชิญ (เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติ) การยืน การเดิน การนั่ง (เพื่อให้ดูสมาร์ทและสุขภาพดี) มารยาทการใช้ท่วงท่าที่ควรทำและไม่ควรทำต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

- ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าตนเองเพื่อใช้ในการทำงานให้ดูมั่นใจและสง่างาม

- Impressive Conversation (ฝึกปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)

- ฝึกปฏิบัติการพูดให้น่าประทับใจเพื่อใช้ในงานขายและงานบริการ ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะเหมาะสมในการพูด เลือกใช้คำที่มีความหมายแฝงให้เกิดความน่าประทับใจ


รูปแบบการฝึก

บรรยาย 30% ฝึกปฏิบัติ 50% กิจกรรมกลุ่ม 20%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเทคนิคการแต่งหน้า, การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน, เทคนิคการแต่งหน้า, การพัฒนาบุคลิกภาพ, บุคลิกภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด